Nem válasz, csak reflexió

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Sugár András a Magyar Fórum június 8-i számában a Szombat „Zsidóság és kommunizmus” mellékletéről szólva „a gátlástalan rágalmazás és a kettős mérce évadjáról” szól, mert – úgymond – ha ők emlegették volna úgy a zsidók nagy szerepét a kommunista mozgalmakban, mint ahogy azt a Szombat egyik szerzője, bizonnyal megkapták volna a „kirekesztő”, „antiszemita” stb. jelzőket.

Fölösleges volna fölhánytorgatni, hogy S. A. meg sem említette: a Szom­bat két lapszámában tizenhárom cikk taglalta zsidóság és kommunizmus rend­kívül bonyolult viszonyát; hogy ezek részletesen bemutatták: a zömében középosztálybeli maradék zsidóság mennyiben volt áldozata a kommunis­ta rendszernek; hogy Borsányi György hivatkozott cikke mindvégig hangsú­lyozza: a kommunista funkcionáriu­sok között mindvégig túlnyomó több­ségben voltak a nem zsidók – S. A.-t csupán az érdekli, hány zsidó szárma­zású bolsevikot tud a cikkből „kima­zsolázni”. Bezzeg a Szombatnak sza­bad erről beszélni – háborog.

Nem akarunk a Magyar Fórummal, sem érdemes szerzőjével vitatkozni – még valaki azt hinné, hogy érveiket egy percig is komolyan vesszük. E ref­lexió csupán azért íródott, hogy a szé­lesebb közvélemény számára leszö­gezzük: ha a Magyar Fórumban jelenik meg értekezés arról, hány zsidó volt kommunista, alighanem mi is antisze­mitizmust gyanítanánk – esetleg kiál­tanánk. A háttér ugyanis tökéletesen különböző és ezt a szélsőjobboldalon nagyon jól tudják.

Ha egy kést tartó kezet látok, sokfé­le gondolat ébredhet bennem, attól függően, hogy ki tartja azt a kést Ha a kéz egy sokszoros gyilkosban folytató­dik, egészen másra fogok gondolni, mint ha egy jeles sebészprofesszort lá­tok. A Szombat szándéka e melléklet­tel az volt, hogy e rendkívül bonyolult, ellentmondásos, megnyugtatóan máig el nem rendezett problémahalmazt elemezni kezdjük. A szélsőjobb e té­mát viszont csupán egy összefüggés­ben emlegeti, ez pedig a nagy zsidó vi­lág-összeesküvés. Természetesen nem minden cikkük szól erről expressis verbis, de a cikkek eredője ez. So­ros György, az SZDSZ, a magyar zsidó­ság kárpótlása, szovjet zsidók állítóla­gos betelepülése Magyarországra: mind-mind egy mozaikkocka a nagy zsidó összeesküvés grandiózus tabló­képében. Annak puszta fölemlegetése, hogy a kommunista mozgalom első periódusában magas volt a zsidók aránya, önmagában semleges dolog, értelmezése a mögé fölfestett hát­tértől függ. A mi hátterünk – hitünk szerint – a nehéz és fájdalmas kérdése higgadt körüljárása a jobb megértés érdekében, ami a feszültségek enyhü­lését hozhatja. A zsidó világ-összeeskü­vés háttere viszont a gyűlöletkeltést szolgálja.

A szerkesztőség

Címkék:1995-09

[popup][/popup]