Nem „hiteles” német hitközségek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

A volt NDK mind több hitközségének törvényes működését vonják kétségbe a szövetségi köztársaság „régi” zsidó szervezetei és nemzetközi organizációk.

Lipcse 140 tagú hitközségének tagjai közül harminc, akik maguk vagy felme­nőik már a háború előtt a város lakói voltak, vissza akarják szerezni a Gottschedstrassén azt az ezer négyzetméte­res telket, amelyen a város 13 zsinagó­gája közül a legnagyobb állt. Ezt a jogu­kat azonban tagadja a Frankfurtban székelő Conference of Jewish MateriaI Claims Against Germany, a világ zsidóságá­nak szervezete, amely a Németországgal szembeni anyagi követelések ügyében jár el. A Claims Conference a mai lipcsei hitközséget ugyanis nem tartja a régi jogutódjának, ezért magának követeli a telek tulajdonjogát. Egyébként mind a két fél emlékparkot akar létesíteni.

Berlinben egy kis ortodox közösség, az Adass Jisroel vesztette el a város szenátusával szembeni, évi kétmillió márkás támogatást követelő perét. A bí­róság a nagy-berlini hitközségnek arra az állásfoglalására hivatkozott, amelyik nem ismerte el az Adass Jisroelt önálló templomkörzetnek.

Egységesen rosszallják azonban a berlini zsidók a holocaust-emlékmű körüli huzavonát. Újabb pályázatot ír­nak ki a városban felállítandó emlék­mű tervezésére. Évekkel ezelőtt egyet már majdnem elfogadtak, a zsidó szervezetek is méltónak tartották a mártírokhoz, de annak a környezethez nem illő monumentalitására hivatko­zó, a vezető kormánypártból, a CDU-ból kiinduló bírálatok hatására a város vezetői elvetették. Az új elképzelések közül a megfelelőt a közeljövőben vá­lasztják ki, és 1999 elején, a németor­szági zsidók gyásznapjának nyilvání­tott 1939. január 26-ának 60. évfordu­lóján avatják fel.

Címkék:1996-09

[popup][/popup]