Nem csak kezdő zsidóknak

Írta: Beszterczey Judit - Rovat: Archívum

Nem csak kezdő zsidóknak

Ki a zsidó?

Mi a zsidó? Dupla CD. Kiadja az SDC Kft., 2005, Összidő: 40:15; 44:02

Ki a zsidó? Mi a zsidó? – ezzel a provokatívnak szánt címmel je­lent meg az a dupla CD, amelyet Beer Iván vallástörténész és Bo­ros Lajos műsorvezető nyilvános beszélgetéseiből válogattak össze a zsi­dóság alapvető kérdéseiről. A Komédium Színházban rögzített tavalyi pódi­umbeszélgetések nézői olyan kérdése­ket tettek fel a vallástörténésznek, ame­lyeket – idézem – „sok született zsidó szégyell feltenni, a nem zsidóknak pedig nincs alkalmuk megkérdezni”. Beer, aki önmagát „működő” zsidónak nevezi, a két hanglemezen összesen harminchét problémára kísérel meg választ adni, meglehetősen nagy sikerrel. Miért hat­ágú a Dávid-csillag? Miért kell hajlongani ima közben? Szex a vallásban. Mi­ért kopasz a zsidó nő? Gyurcsány és a Megváltó. E néhány idézett témából is kiderülhet, mennyire szerteágazó volt a Komédiumban megjelent közönség ér­deklődési köre. Beer Iván pedig vála­szolt, türelmesen, egyértelműen, és szá­mos kérdésben – rendkívül szimpatikus szubjektivitással – olyan ember világké­pével ismerkedhetünk meg, aki vállalja nézeteit, és egyes kérdésekben kétkedé­sét is ki meri fejezni. Az ismeretterjesz­tő hangfelvételen a judaizmus komor­-komoly tanításai mellett az emberköz­pontú, humanista és szeretetre méltó vallást mutatja meg, népszerűsíti elraga­dó természetességgel és szellemesen. A tudós nem mulasztotta el, hogy szem­élyes történetekkel is fűszerezze vála­szait: megtudhatjuk például, hogy éde­sanyja fivérei maguk ácsolták édesapjuk koporsóját, méghozzá – a tradícióknak megfelelően – vas helyett faszegekkel. Beer ráadásul saját hányattatásairól is öniróniával, nevetve beszél. Börtönben eltöltött éveit például „rácsos egyetemnek” nevezte, amikor elmesélte, hogy egyik szobafestő cellatársa azt firtatta, miért hagynak érintetlenül egy foltot a zsidók a ház kifestésekor.

A moderátor szerepét betöltő Boros Lajos alapvetően kellemes csalódást okoz, igaz, nem kis erőfeszítésembe ke­rült, hogy levetkőzzem ellenérzéseimet a Bumeráng című reggeli rádióműsor show-manje iránt. Boros kifejezetten te­hetséges kérdező, bár sokszor képtelen kibújni a rádiós jampec bőréből: „a zsi­dó templomban nem lehet csajozni”; „a Gólem a terminátor őse”. Bár ez ízlés kérdése, mindamellett a közönség neve­tett rajtuk. Ám elvitathatatlan, hogy Bo­ros Lajos méltó beszélgetőpartnere Beer Ivánnak, meglehetősen járatos a judaiz­musban, tisztában van az alapvető fogal­makkal, s az ismeretterjesztés érdekében mer „bután” kérdezni: „Mit kell csi­nálni, ha jön a Messiás? Mit csinál a Messiás? Ki írja a vallásos áldásokat?”- vagyis a szó jó értelmében profanizálja az egyébként fajsúlyos témákat. A Ki a zsidó? Mi a zsidó? végeredményében telitalálat, hiszen tökéletesen – közérthetően, mégsem felszínesen – adja át a zsidó hitélettel és folklórral kapcsolatos alapvető ismereteket. Az alkotók külön érdeme, hogy kis szószedetet is mellé­keltek a dupla CD-hez az idegen szavak és a vallásos kifejezések jelentéséről. Ám csomó a kákán, hogy a hangvágá­sok minősége itt-ott rendkívül gyengére sikeredett. S hogy helyesen használta-e Gyurcsány Ferenc a Megváltó kifejezést a Messiásra? – hallgassák meg, kiderül!

Beszterczey Judit

Címkék:2006-04

[popup][/popup]