Nem a jószándékot kérdőjelezem meg

Írta: Róna Péter - Rovat: Archívum, Vélemény

A lap olvasója vagyok, amióta az első példány megjelent. Figyelemmel kísérem tehát az újság fejlődését, többek között a borító változásait. Mondanom sem kell talán, hogy mennyire megörültem, amikor először pillantottam meg az újjászületett Szombat-ot, amely az addigi egyszerű ״újság” kinézet helyett színes, jó minőségű, esztétikus ״magazin” formában bukkant föl.

A következő változás a lap arcán most decemberben történt: a mózesi két kőtábla, amely eddig a tartalomjegyzék szerepét töltötte be, most a fejlécre került, és a dátum, valamint a ״számszám” lett beleírva. A minőség maradt kívül is, belül is (szerencsére).

Ámde! Az 1992. januári szám élén, a kőtáblában (remélem, hogy csak) valamiféle rosszul értelmezett zsidó öntudattól hajtva, föltűnt két héber betű: ב ה (bét, hé), ami a BEEZRAT HASEM (Isten segítségével) szavak első betűje (a köztük található két vessző a rövidítést jelzi).

Ezzel a rövidítéssel vannak ellátva a különböző vallásos iratok, mint egyfajta invokáció a jobb fölső sarokban. Itt azonban nem ér véget a mese! A két betűvel ellátott szöveg különleges helyzetben van: amin I. neve szerepel, azt NEM SZABAD KIDOBNI. Ezért nem szabad kidobni például az imakönyveket, hanem speciálisan erre a célra fenntartott raktárakban gyűjtik össze őket, miután valamilyen hibából adódóan alkalmatlanná váltak a minden- napos használatra. Mit írjon hát egy öntudatos zsidó újság a fejlécére, a kőtáblába?

Erre is van megoldás. A bét-hé arameus megfelelője a בסל (bét, szameh, daled), amely ugyanazt fejezi ki, mint szent nyelvbeli megfelelője (lásd Szombat 1992. január, 35-36. old.), csak az írás eldobhatóvá válik.

Hogy csak egy példát említsek, az ultra-ortodox Chábád hászid mozgalom Egység című lapja is ezt az arameus “invokációt” hordozza. Az egy más kérdés, hogy hátul kérik az olvasót, hogy az idézett szent szövegekre való tekintettel az újságot ne dobja el. És a Szombat még csak nem is ortodox…

Végül: én nem a szándékot kérdőjelezem meg, csak a figyelmet szeretném felhívni arra a pontra, ahol a szimbólumok oktalan használata szimbólumokkal való dobálózássá fajul.

Az én levelemre בס ד van írva, ha nem tetszik, ki lehet dobni.

1992

 

Címkék:1992-03

[popup][/popup]