Negyvenöt év után újra jesiva Budapesten

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Negyvenöt év után újra jesiva Budapesten

A magyar zsidóság történelme során mindig büszke volt híres, kiterjedt és rendkívül magas színvonalú jesiva rend­szerére. Ennek a rendszernek a legnevesebb jesivái közül néhány a pozsonyi, a hundsdorfi (hunfalui), a pápai, a ver­peléti, a váci, a balassagyarmati, az egri, és a makói jesivák, ahonnan növendékek százai kerültek ki minden év­ben, hogy négy-öt éves vallási tanulmányaik befejeztével polgári állásokban helyezkedjenek el, vagy más esetben rabbik, Tóra másolók, sakterek legyenek. A jesivákból ki­kerülő bocherek, leendő családapák biztosították a ma­gyar zsidóság fennmaradását és virágzását, sőt a ma is vi­lághírű rabbinikus művek szerzői is kerültek ki. Ilyen pél­dául a Keren Lödávid (Grünwald Lázár r., Szatmárnémeti), a Lövusé Mordecháj (Winkler Márton r., Hegyalja-Mád), vagy a Máhárság (Grünfeld Simon r., Büdszentmihály).

A II. világháború után még működött jesiva például Szombathelyen, Egerben, Pakson vagy Nyíregyházán, ahol még ekkor is sok száz diák tanult. Az utolsó magyarorszá­gi jesiva Soltvadkerten (Jakobovics rabbi vezetésével) 1956-ban zárt be. Ekkor itt még 50 diák tanult, akik taná­raikkal együtt disszidáltak.

A Tóratanulás ugyan soha nem szűnt meg Magyarorszá­gon, de a hagyományos, jesivarendszerben, egész napos, intenzív tanulásra módot adó intézmény mind a mai napig nem volt.

A magyarországi zsidóság szellemi életének felvirágozta­tása és a magyarországi jesivák hagyományainak újjáélesz­tése érdekében a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Ok­tatási Egyesület Budapesten Pesti Jesiva néven a zsidó tu­dományok oktatásának hagyományos elvein alapuló, felső­szintű oktatási intézményeket alapít. A jesivát Oberländer Baruch rabbi vezeti.

Az Egyesült Államokból és Izraelből Budapestre érkezik 14 kiemelkedő képességű rabbijelölt, akik rabbivá avatá­sukig hátralevő egy évet Magyarországon fogják eltölteni. Valamennyien a világ legkiválóbb jesiváiban töltötték az el­múlt hat-nyolc évet és most budapesti tanulmányaik mel­lett a Pesti Jesivában illetve vidéki városokban fogják taní­tani a hallgatókat és érdeklődőket.

A Pesti Jesiva a Morristown, New Jersey-i Rabbinical College of America-val várja érettségivel és idegen nyelv­tudással rendelkező hallgatók jelentkezését (képzettség a zsidó tudományokban nem előfeltétel).

A rendszeres programokon kívül a jesiva szabadegye­temként is működik, ahová az érdeklődőket az egész nap folyamán (vasárnaptól csütörtökig 7:30-22:00) várjuk, a következő témákra: Biblia, Talmud, zsidó filozófia, kábálá, chászidizmus, és háláchá (gyakorlati zsidó jog). Lehetőség nyílik előadások meghallgatására, valamint tanulópárok­ban való részvételre (ún. chávrutá módszerrel).

További információhoz Oberländer Baruch rabbinál juthatnak az érdeklődők a 268-0183-as telefonon.

Címkék:1998-10

[popup][/popup]