Morvai Krisztina, a kreatív bibliamagyarázó

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

Forrás: Népszava

2007. november 19. / Bartus László Torontóban már fellépett Morvai Krisztina, New Yorkban csak most kezd buzgólkodni. Kanadában csak egy legény volt talpon, akit kivezettek a teremből, amikor a maga szelíd módján véleményt akart nyilvánítani, a jogvédő asszony ezúttal nem akadályozta meg, hogy jogai gyakorlása közben akadályozzák. Kerekes Sándor beszámolójából azonban egy ennél érdekesebb részt idézünk.

Eszerint Morvai “elhivatottságát legjobban három bibliai példázat világítja meg. Jézusé, aki felemelte az elesetteket és megbocsátott a bűnösöknek. Így akarja ő is felemelni a 16 milliós magyarságot. Aztán Mária példázata. A szerény, szorgos, palesztin lány, mert nem volt ő semmi egyéb, csak egy palesztin lány, készülődve a menyegzőjére, szorgoskodik a konyhában, amikor az Úr Angyala érkezik és közli, hogy Máriára új elhivatottság vár. Így érkezett el hozzá is, Morvaihoz, az új elhivatottság, így lett belőle a polgári jogok védelmezője.” Továbbá: “Harmadjára Jézus példája következett, amint szamárháton belovagol a Városba, a várakozásokkal és próféciákkal ellentétben nem király, hanem kisember. Ő, Morvai is, kisember, és a kisemberekért száll síkra.”

Azt én sejtettem, hogy Morvai Krisztinából szent lesz, boldoggá avatását már életében indítványozza majd – pikáns módon – egy református püspök, talán Hegedűs Lóránt. De azt nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar Jézushoz hasonlítja majd magát, és úgy kell rá tekinteni, mint a Megváltóra. Morvai Krisztina olyan nagyra nőtt hívei és saját szemében, hogy úgy érzi, már szerénykednie kell: ő nem más, csak egy kisember, csak olyan, mint Jézus Krisztus, és nem több, mint Mária, a Fiú Isten egyszerű anyja.

Itt azonban van némi zavar, mert a Fiú Isten egyszerű anyja zsidó volt, Morvai viszont, mint afféle Magunkfajta, nem hasonlíthatja magát egy zsidó nőhöz. Így lesz a zsidó Máriából “palesztin lány”. Ha palesztíniait mond, az sem igaz, de hagyján. Viszont palesztinnak nevezni Jézus anyját, a názáreti Máriát, az olyan, mintha lezsidóznánk Jasszer Arafatot.

Az rendben van, hogy mennyei küldetése van Morvai Krisztinának, mióta egy zsidó nőszervezet aktivistája miatt kipenderítették a jó kis állásából az ENSZ-ben, és ez az “új elhivatottság” a Morvai által Magukfajtának nevezett zsidók ellen irányul. Ám félve említjük meg Isten új anyjának, hogy nemcsak az a “palesztin lány” volt bizony zsidó, hanem emberi megtestesülésében a másik példaképnek választott Jézus nevű férfi is. Példaképei kizárólag zsidók. Mit fognak szólni ehhez a New York Polgári Kör kisnyilasai?

Az szép dolog, hogy a palesztin Morvai Krisztina fel akarja emelni az általa 16 milliósra duzzasztott (bár létszámában rohamosan csökkenő lélekszámú), elesett magyarságot (Orbán Viktor figyelmét felhívjuk: ez a hölgy nem miniszterelnök akar lenni?), ahogy Jézus tette. Csakhogy Jézus ezt a bűnbocsánattal tette, mert az elesettek a bűneik miatt estek el, nemcsak úgy maguktól, vagy ahogyan ő hiszi, a zsidóktól.

Jézus nem körbejárt, hogy levetítse a bűneiket, hanem inkább meghalt értük, csak hogy eltörölhesse őket. Krisztina a zsidó példaképektől még kissé elmarad, talán nem jó képe van a zsidó-keresztény kultúráról.

Ám ha Morvai Krisztina Jézust palesztinnak hiszi, és nem zsidónak, akkor jó helyen kapiskál, ha magyar dzsihádot hirdet. Ebben az esetben a lófarkos zászló jobban illene a kezébe, mint a kereszt. Példaképeit pedig a radikális iszlám hívei közül kellene választania, lehetne az mondjuk Mohamed Atta, annak New Yorkban örülni fognak.

Mert ezen a héten New Yorkban is megjelenik a mi palesztin messiásnőnk, akinek ugyan nem az Úr Angyala adta hírül, hogy új küldetése lesz, hanem egy munkahelyi felmondólevél, de hát, istenem!

Modern időket élünk. Ha 16 millió magyar felemeléséről van szó, akkor ne kukacoskodjunk. Azt már csak félve kérdezem: a 16 millióba beleszámolta azokat is, akiket a magyarságból kirekeszt, vagy a 16 millió azon felül van?

[popup][/popup]