Mindenki a markát tartja?

Írta: Berger Árpád - Rovat: Archívum, Vélemény

Én nem kívánom minősíteni a beszél­getőket, mert nyilván jó szándék vezérli őket. De engedjék meg, hogy néhány pontban kifejtsem ellenvéleményem.

1. ne állami dotációból tartsák fenn magukat a zsidó szervezetek.

2. ne a hitközségi vagyon felélésé­ből, hanem tagdíjakból.

Akkora legyen a hitközség, amek­korát mi, megmaradt zsidók fenn tu­dunk tartani.

3. A fenti megállapításban az a re­mény csillan fel, hogy az állam nem kár­pótlást ad az ellopott vagyonokért, ha­nem kártérítést (kamatokkal), ne dugjuk homokba a fejünket! Amíg nem lesz itt igazi demokratikus közvélemény, addig nincs az a kormány, amely komolyabb összegeket adna vissza. Sajnos az a va­lóság, hogy míg a többség vagyona úgy, ahogy megmaradt, a zsidóknak nem volt kitől örökölni. Ezért többségük sokkal szegényebb mint az átlag magyar.

4. Kérdésem az illetékesekhez: miért volt jó üzlet eladni a Hegedűs Gyula u.-i lakóházat? Amikor a lakbérből havonta befolyó összegekből két-három év alatt bejött volna az eladási ár. Lehetett vol­na találni vagyonkezelést ismerő intéző embert. Egyébként az adó 1%-át csu­pán az adózók 20%-a ajánlotta fel vala­mely szervezetnek. Vajon hány adózó hozta ily módon kvázi nyilvánosságra, hogy ő zsidó vagy szimpatizáns?

 

 

Címkék:1997-09

[popup][/popup]