Miért nincs zsidótemető?

Írta: Rádi Péter - Rovat: Archívum, Vélemény

Régóta izgat ez a kérdés? Ezelőtt vagy tíz évvel kísérletiképpen fel akartam adni egy fiktív gyászjelentést, mélyben a temetés helyéül a rákoskeresztúri zsidó temetőt tüntet­tem fél. Udvariasan közölték, hogy ez a kitétel nem szerepelhet a gyászjelentésben. Megtudtam azonban, hogy ez nem a zsidók valamiféle diszkriminációja. Más vallásra sem lehet utalás, pl. hogy melyik egyház szertartása szerint temetik az el­hunytat.

Így maradt a cím körülírása. En­nek volt egy humoros formája is, ha ugyan szabad ezt a jelzőt e tárggyal kapcsolatban említeni. Ez a forma a Kozma utcai temetőre való utalás, amiben az a bökkenő, hogy mindkét temető a Kozma utcában van.

Most, egy idő óta megszűntek ezek az ostoba adminisztratív tiltások, bár ezt sokan még nem vették ész­re. Akik azonban észrevették, azok az izraelita temetőben temettetik el a halottjukat és nem a zsidó temető­ben. Azért most teszem ezt a dolgot szóvá, mert olvastam a Szombat no­vemberi számában, hogy egy bécsi mártír-emléktábla tervezett szövegé­ből ki akarták hagyatni a zsidó szót, mert az – úgymond – gettószagú. Én viszont úgy vélem, hogy a zsi­dók nevezzék magukat is, intézmé­nyeiket is zsidónak. És ezt a meg­nevezést várják el másoktól is. Az „izr.” szó szerintem egy mesterkélt képződmény, egyfajta szégyenlős an­tiszemitizmus és egy ugyancsak szé­gyenlős filoszemitizmus terméke.

Rádi Péter

Címkék:1990-05

[popup][/popup]