“Miért nem fordult a Számvizsgáló Bizottsághoz?” – Sessler György, a Számvizsgáló Bizottság elnöke

Írta: (jég) - Rovat: Archívum

„Miért nem fordult a Számvizsgáló Bizottsághoz?”

Sessler György, a Számvizsgáló Bizottság elnöke

  • Ezelőtt mintegy két évvel Feldmájer Péter, a Mazsihisz akkori elnöke tucatnyi lakásügyet ismertetett a Budapesti Zsidó Hitközség közgyűlésén, azt állítva, hogy a hitközség­re hagyott ingatlanokról nem állapítható meg, vajon telje­sültek-e az örökhagyó ezekkel kapcsolatos rendelkezései. Rá három napra a Számvizsgáló Bizottság akkori elnöke, Heisler László a Mazsihisz közgyűlésén fölállt és közölte: a bizottság mindent részletesen kivizsgált, és mindent rend­ben lévőnek talált. Az egész vizsgálatra összesen egy nap­juk lehetett, hiszen közbejött a szombat is. Az én szemem­ben ez annak bizonyítéka, hogy az egész bizottság ko­molytalan. csupán stempli a hitközségi adminisztráció ke­zében. Mennyit sikerült ezen változtatnia, mióta ön a bi­zottság elnöke?

  • Miután engem kevesebb, mint egy éve választottak meg a bizottság elnökévé, ezt a történetet nem volt módomban megismerni, de nem tartom lehetetlennek. Alapvető gond, hogy az egyházak gazdálkodásáról szóló törvény a hitéleti tevékenység számszaki ellenőrzésére nem ír elő olyan szi­gorú szabályokat, mint a gazdálkodó szervezetek estében. A hitközség ma már gazdálkodó szervezet is: különbség van aközött, hogy a tulajdonában lévő lakást egy rabbinak adja ki vagy egy idegen bérlőnek. Az elszámolási szabályok viszont nem különböznek, és minderről a hitközségi alap­szabály sem rendelkezik, amely általában semmit sem tar­talmaz az elszámolás rendjéről. Még a vagyonleltárt sem ír­ják elő. Ezt meg kívánom változtatni.

  • Ez azt jelenti, hogy alapszabályt kíván módosítani?

  • Igen, ha kell, átírom az alapszabályt. Sajnálom, hogy ez­zel kapcsolatos javaslataimat a Mazsihisz-közgyűlésen az elnök nem szavaztatta meg.

– Mit értett azon, hogy „egyes külföldi zsidó szervezetek a magyar zsidóság rossz hírét keltik”?

Ez gyakorlati tapasztalatunk: a kárpótlásról szóló tár­gyalásokon nem vesz részt a magyar zsidóság, a döntésho­zó, döntésvégrehajtást felügyelő testületekben sehol sincs jelen a magyar zsidóság képviselője.

  • Aki a Mazsihisz-közgyűlésen felolvasott éles hangú nyi­latkozatát hallotta, annak úgy tűnt: az adminisztrációt vé­di a külső vizsgálattól, a kritikusokat pedig támadja.

  • Én nem védek, és nem támadok senkit. Én azt tartom feladatomnak, hogy áttekinthetővé tegyem az egész hit­községi gazdálkodást. Jelenleg például a vagyonleltárt sem írja elő semmilyen szabály, amit én felszólalásom­ban ajánlottam. Sem a közgyűlés, sem az elöljáróság nem tájékozott a gazdálkodás ügyeiben. Az ingatlanela­dásról is úgy kellett döntést hozniuk, hogy előzetesen nem voltak tájékoztatva. Pedig végül is ők a gazdák, övék a felelősség.

  • A BZSH-közgyűlésen százezer forint körüli négyzetmé­teráron javasoltak eladni egy olyan lakást, melynek reális ára inkább kétszázezer körül van. Látta már azt a lakást?

  • Nem láttam, mivel az egészről csak a közgyűlésen ér­tesültem, de szívesen megnézném. Jelenleg nem juthatok hozzá ilyen információkhoz, mert Lancz Tibor elnök több­szöri kérésem ellenére nem járult hozzá, hogy a BZSH-elöljáróság ülésein részt vegyek. Állítása szerint az elöljáróság nem egyezett bele.

  • Hogyan tud dolgozni a Számvizsgáló Bizottság, ha ilyen alapvető információkhoz nem jut hozzá?

  • Éppen ez a lényeg: a tájékoztatáson, az áttekinthetősé­gen kell javítani, ezen dolgozom, mióta elnökké választot­tak. Csodálkozom, hogy Olti Ferenc külső tényezők bevo­násával akarja ezt a feladatot megoldani. Vajon ő alelnökként mit tett eddig mindezért? És ha nem sikerült megol­dást találnia, miért nem fordult a Számvizsgáló Bizottság­hoz? Szerintem először nekünk kell a szervezeten belül megoldást keresnünk, és ha mindez nem sikerül, akkor forduljunk külső tényezőkhöz. Olti Ferenc soha nem jelez­te nekem, hogy gondja van a Számvizsgáló Bizottsággal, pedig személyes kapcsolatban vagyunk. Az, hogy a bizott­ság nem tudja elvégezni a feladatát, az én szememben minden alapot nélkülöző durva vádaskodás.

(jég)

Címkék:2000-05

[popup][/popup]