Mesterséges szigetek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Házak a tenger felett

Mesterséges szigetek

Izrael területe az államalapítást követő függetlenségi háború eredményeként is csak 20 700 négyzetkilo­méter volt (mint három magyar megye: Pest, Bács-Kiskun és Veszprém együttesen), majd az 1967-es „hatnapos háborúban” elfoglalt területekkel megkö­zelítőleg Magyarország nagyságúra növekedett. Azóta Izrael Egyiptomnak visszaadta a Sínai-félszigetet, és bizonytalan a Szíriától, Jordániától szerzett földek jö­vője is. Ezzel szemben a lakosság létszáma egyenle­tesen gyarapodik.

E problémát az infrastruktúra fejlesztésével foglal­kozó minisztérium megbízásából egy szakembergár­da vizsgálja: jelentős számú építész, statisztikus, jö­vőkutató, a bevándorlók helyzetével foglalkozók és mások. A megoldás szerintük a sivatag és a karsztvi­dék benépesítése helyett a tenger meghódítása. An­nál is inkább, mert a lakosság hetven százaléka a tengerpartok 2-12 kilométeres sávján él, tehát ezt az életteret kell fejleszteni.

Kezdetben eltértek a vélemények arról, hogy a hol­land példát követve gátakkal kerítsék-e körül a kisze­melt részeket, majd azokat úgy töltsék fel, hogy a szárazföld részévé váljanak, vagy a japán példát kö­vessék. A felkelő nap országában a tengerbe süllyesztett vasbeton lábakon 87 mesterséges sziget nyugszik, s ezekkel 560 négyzetkilométert vettek el a tengertől. A japán technikát adaptálják az izraeli vi­szonyokra.

A szigetépítés szorgalmazója az említett miniszteri bizottság vezetője, Gedaliah Selef professzor, a haifai egyetem építészmérnöki karának dékánja. Az Allgemeine című bonni lapnak elmondta: elkészültek az el­ső mesterséges sziget tervei, olyannyira, hogy – ha a kormány igent mond a koncepcióra – öt év múlva Tel-Aviv előtt felbukkan a Földközi-tengerből az első szi­get, utána pedig megkezdődhet rajta az utak, házak építése, hogy 2005-ben beköltözhessenek lakói, akik­nek száma eléri majd a harminc ezret. Húsz-harminc emeletesek lesznek a lakóházak és a hotelek, ame­lyeknek minden ablaka a tengerre néz, s mint minden új lakónegyedben, itt is sok lesz a pázsit, a virág.

A professzor beszélt arról is, hogy biztosított az építkezés anyagi része, vállalkozók, jövendőbeli in­gatlantulajdonosok adják össze, s így nem kell hozzá állami pénz. Számításaik szerint a sziget „gyártása” négyzetméterenként 800-1000 dollárba kerül, s eh­hez jön majd az egyes objektumok kivitelezésének költsége, ám a kettő együtt nem haladja meg a Tel-Aviv jobb helyein fekvő lakások árát, a négyzetméte­renkénti 2000-3000 dollárt.

Címkék:1998-03

[popup][/popup]