Mese a Tóraadásról

Írta: Fritz Zsuzsa - Rovat: Archívum

Mese a Tóraadásról

Amikor Mózes felment a Szinái-hegyre, hogy beszéljen az Örökkévalóval, Iz­rael gyermekei lenn várták, hogy vissza­térjen.

Nagyon aggódtak, nem tudták, mit mond majd az Isten Mózesnek. Amikor meglátták, hogy vezetőjük jön le a hegyről, izgatottan gyűltek köré, de látták az arcán, hogy szomorú.

 • Mi történt? – kérdezték. Mózes pe­dig elmesélte:

 • Az Örökkévaló nekünk szeretné ad­ni a legcsodálatosabb ajándékot, a legér­tékesebbet.

 • Mit? Mi az? – kérdezték az emberek izgatottan.

Tóra a neve – mondta Mózes. – A Tórában olyan történetek vannak, me­lyekkel Istenünk megtanítja, hogyan él­jünk. Vannak benne törvények is, olyan törvények, amelyek segítenek, hogy bé­kében élhessünk szomszédinkkal, hogy szeressük embertársainkat. A Tóra meg tanít szabad emberként élni, hogy soha többé ne kelljen szolgaként élnünk.

Az emberek emlékeztek még az egyip­tomi szolgaságra, a fáraóra, és nem akar­tak újra szolgaként élni. Szabadok szeret­tek volna lenni, és békében élni. Úgy gondolták, a Tóra tényleg nagyon értékes ajándék.

Mózes azonban még mindig szomorú volt.

 • Miért szomorkodsz Mózes? – kér­dezték.

Mózes leült egy sziklára a hegy lábá­nál.

 • Isten addig nem adja nekünk a Tórát, amíg nem ígérünk neki valamit cserébe. Biztosítékot kér tőlünk.

 • Mit adhatunk cserébe egy ilyen érté­kes ajándékért? – kérdezték egymást az emberek. – Egy ilyen ajándék nagyon so­kat ér, mi pedig szegény sivatagi nép va­gyunk, soha nem lesz miénk a Tóra.

A nők azonban odamentek Mózeshez és azt mondták:

 • Vannak ékszereink, rubinköves kar­kötők és gyémántgyűrűk, aranyláncok és brosstűk. Felajánljuk az Örökkévalónak a Tóráért cserébe.

Mózes felment hát a hegyre ismét, és beszélt Istennel. Amikor visszatért, még mindig szomorú volt.

 • Az Örökkévaló azt mondta, hogy a Tóra értékesebb minden rubinnál és gyé­mántnál. A Tóra oly fényes, hogy vilá­gosságot visz az emberek lelkébe. Ezer gyémánt sem képes erre.

Az emberek leültek, és tovább gondol­koztak.

Egész éjjel törték a fejüket, s amikor feljött a nap, újabb ötlettel álltak elő.

 • Felajánljuk az Örökkévalónak a ve­zetőinket, Mózest és Áront. Az ő hűségü­ket csak elfogadja majd az Isten az aján­dékért cserébe.

Így Mózes újra felment a Szinái-hegyre, de ismét szomorúan tért vissza.

 • Az Örökkévaló nem fogadta el a ve­zetőket biztosítéknak, mert ők már kife­jezték hűségüket, s az Istenéi.

A zsidók táborában volt egy öregem bér, aki a bölcsességéről volt híres. Ami­kor meghallotta Mózes szavait, felállt és szólt a néphez:

 • Isten a legbecsesebb tulajdonát aján­lotta fel nekünk: a Tórát. Most nekünk is a legértékesebb tulajdonunkat kell fel­ajánlanunk neki. Ha egy ember egy dol­got választhatna, mely számára a világon a legértékesebb, az ékszereit választaná? Nem. Egy becsült vezetőt választana? Nem. Pénzt? Azt sem. Mi lenne az, amit választana? A gyermekei!

Ekkor az emberek Mózes felé fordul­tak:

 • Igen! – kiáltották. – A gyermekeinket ajánljuk fel biztosítékként a Tóráért. Ha Isten nekünk adja a Tórát, megtanítjuk azt hűségesen a gyermekeinknek, s a gyermekeink az ő gyermekeiknek. Mi le­het jobb biztosíték?

Mózes ismét elindult fel a hegyre, hogy beszéljen az Örökkévalóval. Ami­kor visszatért, a törvénytáblákat hozta, a Tórát, amelyet Isten adott neki.

Odaállt az emberek elé, és azt mondta:

 • Isten nekünk adta a Tórát. Gyerme­keink lesznek a biztosíték számára, mert azt mondta, hogy minden ember az Ő gyermeke, s ezért az emberek gyermekei különösen értékesek számára.

Izrael gyermekei megköszönték azzal, hogy megtanulták a Tórát, és betartották ígéretüket: megtanították gyermekeik­nek, és a mai napig is tanítják.

Fritz Zsuzsa

A PALACSINTA RECEPTJE SÁVUOTRA

 • négy tojás

 • 1 csésze tej

 • 1 csésze liszt

 • 1 evőkanál tejföl

 • 1/4 csésze cukor

 • 1 csomag vaníliás cukor

 • egy kicsi só

Keverd össze a tojást és a tejet. Add hozzá a tejfölt, és jól keverd össze. Fokozatosan add hozzá a lisztet. Addig keverd, amíg sima lesz a tészta. Alacsony lángon forrósíts meg egy kis olajat, de ne ad­dig, hogy füstöljön. Önts egy kis adagot a tésztából a serpenyőbe, oszlasd szét egyenletesen, süsd át az egyik oldalon, majd a másikon, amíg aranyszínű lesz, kb. egy per­cig. Csúsztasd ki egy tányérra, és öntsd bele a következő adagot.

KI TUDJA, Ml AZ EGY?

Kösd össze a számokat és a hozzá­juk tartozó dolgokat.

1 Ősapák

2 Törzsek

3 A hét napjai

4 Parancsolatok

5 Ősanyák

6 A Tóra könyvei

7 Isten tulajdonságai

8 A Misna rendje

9 A csillagok József álmában

10 A milá (körülmetélés) napjai

11 Kőtáblák

12 Isten

13 A születés hónapjai

Címkék:2004-05

[popup][/popup]