Merénylet, lapzárta után

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Az ország közvéleményét meg­döbbentő merénylet hírére ismét Fried Péterhez fordultunk információért. Mivel a sajtó „ugrott” a témára és részletesen beszámolt az akció körülményeiről, mi elsősorban a megtámadottak álla­potáról érdeklődtünk:

Az autóbuszban huszonnyol­cán voltak, köztük nyolc gyerek és két csecsemő. Mivel a sikertelen merényletnél még fel sem ocsúdtak, s már biztonságban voltak, nem érte őket sokk. Ma már a beilleszkedés örömei és nehézségei foglalkoztatják őket Erecben. Mégis súlyos csapás ért minket a két rendőr megsebesülé­sével. Mi, akik a hazatérőkét segít­jük, jól ismerjük őket, hivatásukhoz híven, odaadóan és éberen teljesítet­ték szolgálatukat, mélyen együtt éreztek a megpróbáltatásokon át­ment menekülőkkel. Izrael kormá­nya rögtön felajánlotta segítségét gyógyításukhoz, azt is, hogy ott kezeltethetik magukat. Ez a lehetőség számukra a jövőben is fennáll…

A fentiekhez a tudósító hozzá­teszi: az izraeli illetékesek a nem­zetközi jog adta lehetőségek kö­zött eddig is mindent megtettek a hazatérők épségéért. A terroris­ták a magyar védelem gyenge pontján támadtak. Az eset talán tanulságul szolgál a magyar biz­tonságiak számára. Ha már Ma­gyarország is ugyanúgy terepe a terrorizmusnak, mint Nyugat-Európa országai, az elhárítást is leg­alább azok színvonalára kell emelni..

Címkék:1992-01

[popup][/popup]