Megszületett a Szombat alapítvány –

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

1998. február 11-én a Közép- és Kelet-Eu­rópai Környezetfejlesztési Intézetben tar­totta alakuló ülésest a folyóiratunk meg­jelentetésére és rendezvényeinek támo­gatására létrejött Szombat Alapítvány, melynek alapítói: Iványi György, Komlós János, Komlós Péter, Kunos Péter, Olti Ferenc, Sugár S. András és Völgyes Iván. A kuratóriumi tagok: Bán György, Csillag György (a kuratórium titkára), Heller Ágnes, Jancsó Miklós (a kuratórium elnöke), Schőner Alfréd, Ta­más Gáspár Miklós, Völgyes Iván. A Tu biSvát (Fák újéve) ünnepén, a hagyomá­nyos tizenöt féle gyümölcs kíséretében megrendezett eseményen dr. Bán György ügyvéd, a kuratórium tagja is­mertette az alapítvány céljait, majd a je­lenlévők rövid beszélgetésben taglalták az anyagi segítség lehetséges módozatait.

Az ezután következő „plenáris ülésen” a kuratórium két tagja szólt röviden a magyar zsidósággal kapcsolatos reflexió­iról. Heller Ágnes filozófus a magyar zsi­dó kultúra fogalmának mibenlétéről be­szélt, mely speciális mind a magyar, mind a zsidó kultúra közegében. Példa­ként a magyar zsidó humort hozta föl, amelyet definiálni aligha lehet, de amelyet mindenki – aki ebben a kö­zegben nőtt föl – ismer és ért Tamás Gáspár Miklós filozó­fus az utolsó hagyományos zsi­dó közösségként aposztrofálta az üldöztetést túlélt pesti zsidó­ságot, amely az elmúlt századforduló szellemi pezsgésének hordozója mindmáig.

Feldmájer Péter, a Magyar- országi Zsidó Hitközségek Szö­vetségének elnöke a Tu biSvát-i szokásokról szólt, és elmon­dotta a hagyományos áldást az esztendőben először fogyasz­tott gyümölcsre, majd a jelen­lévő mintegy hatvan ember ele­get tett halachikus kötelezett­ségének és nekilátott a tizenötféle gyü­mölcsnek.

*

A Szombat Alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat. Az Alapítvány nyilvántartásba vételéig és a végleges bankszámla megnyitásáig (amire a bejegyzést követően kerülhet sor), az alábbi számlaszámra lehet támogatá­sokat átutalni: MNB 11 706016 OTP Rt. Kodály köröndi fiók. Szombat Alapít­vány függő számla javára. A támoga­tás összegének 30 százaléka levon­ható a személyi jövedelemadóból.

Címkék:1998-03

[popup][/popup]