Megkezdődött az aláírásgyűjtés

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Megkezdődött az aláírásgyűjtés

Az Alkotmánybíróság zöld utat adott a nemzetiségi kezdeményezéshez

2005. december 12-én tizenegy személy megalapította a Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebbségért Egye­sületet (TMZSKE), amelynek elnöke Szegő András, két elnökségi tagja Deák Gábor és Mátyás Mária lett. A TMZSKE célja a magyarországi zsidó nemzeti kisebb­ség közjogi elismertetése, részletek a www.zsidokisebbseg.com honlapon.

Egy kifogás érkezett az Alkotmánybírósághoz (AB) az Országos Választási Bizottság (OVB) 2005. október 20-án kelt határozata ellen, amellyel az aláírásgyűjtő ívet hi­telesítve zöld utat adott a zsidó nemzetiségi aktivisták aláírásgyűjtésének. Mivel az AB január 30-án kelt határozata – Kovács Péter alkotmánybíró különvéleményé­vel – elutasította a kifogást, és az OVB határozatát hely­benhagyta, a zsidó nemzetiségi aktivisták megkezdhet­ték az aláírásgyűjtést a kisebbségi törvény módosítása érdekében. Ha a következő szöveget: „A nemzeti és et­nikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tör­vény (a továbbiakban: kisebbségi törvény) 61. § 2. be­kezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi zsidó kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételek­nek megfelelünk. Kérjük a T. Országgyűlést, hogy a ki­sebbségi törvény 61. § 1. bekezdésében a népcsoportok felsorolását a zsidó kisebbségi népcsoporttal egészítse ki” – legalább ezer magyarországi választópolgár aláír­ja, az Országgyűlés köteles szavazni a törvénymódosí­tásról. A döntés előtt az Országgyűlésnek a Magyar Tu­dományos Akadémia véleményét is ki kell kérnie, amit a Mazsihisz szorgalmaz, vitatva a zsidóság nemzetiségi mivoltát – például a „saját nyelv” meglétét – és a kezde­ményezés jogosságát.

A hirszerző.hu információja, hogy Kaltenbach Jenő ki­sebbségi ombudsman szerint a zsidóság egyértelműen megfelel a törvényben rögzített kritériumoknak. „A ki­sebbségi biztos hozzátette: a parlamentnek ki kell kér­nie az MTA álláspontját, ám aligha vitatható, hogy a zsi­dóság nemzeti kisebbség. Kaltenbach Jenő szerint a problémát az jelenti, hogy a kezdeményezőket nem le­het ellenőrizni. Eszerint tehát bárki kijelentheti magáról, hogy ehhez vagy ahhoz a csoporthoz tartozik, s ezek a sok esetben ’csak’ választott identitások cserélget­hetek is. Nem az a baj, hogy a zsidóság nemzeti kisebb­séggé nyilvánítását akár egy nem zsidó is kezdemé­nyezheti, hanem az, hogy ugyanez az ember akár egy más kisebbség tagjaként is regisztráltathatja magát.”

Címkék:2006-03

[popup][/popup]