Meghalt Hajósné dr. Vértes Antónia (1944-2004)

Írta: Korányi László - Rovat: Archívum

HAJÓSNÉ DR. VÉRTES ANTÓNIA (1944-2004)

Hatvanadik születésnapja betöltése előtt elment közü­lünk Toncsi. (Úgy érzem, a megemlékezés komolysá­ga sem indokolja, hogy másként hívjuk őt, mint aho­gyan mindenki ismerte.) Fegyelmezetten, de az utolsó pillanatig reménykedve küzdött a rákkal, ami sajnos egy év alatt legyűrte őt. Utolsó hónapjaiban Izraelből visszatért szeretett fia ápolta, segítette.

Budapesten született, a háború legsötétebb évében, és csecsemőként élte túl a gettó és a nyilasuralom poklát.

Közgazdász volt, a rendszerváltás előtt az állam- igazgatásban dolgozott, előbb tanácsi pénzügyi ve­zetőként, majd a fővą»„árosi illetékhivatal vezetőjeként.

A rendszerváltás tájékán kezdett számára is elsőrendű fontosságúvá válni saját zsidósága, ami nemcsak a személyes identitás megélését, hanem a közösségért végzett önzetlen munkát is jelentette ná­la. A Mazsike alapítója és éveken át elnökségének is tagja volt. Ugyancsak elnökségi tagja és az utolsó években elnöke volt a B’nai B’rithnek is. Ezek a szer­vezetek nagyon sokat köszönhetnek Toncsinak, aki határozott alapossággal, ugyanakkor humánus ked­vességgel tartotta rendben pénzügyeiket.

Első titkára volt a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványnak, amelynek működését felépítette, s Magyarországon szokatlan hatékonysággal és odafi­gyeléssel valósította meg a kárpótlási pénzek kifizeté­sének feltételeit.

Már most nagyon hiányzik mindenkinek, aki ismerte kedves lényét, szakszerűségét, önzetlenségét. Azon kevesek közé tartozott, akik a zsidó közéletben nem saját szereplési vágyukat élték ki, hanem szolgálták a közösséget.

Nyugodj békében, Toncsi!

A Mazsike elnöksége nevében

Korányi László

Címkék:2004-03

[popup][/popup]