Megalakult a Zsidó Közéleti Unió

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Megalakult a Zsidó Közéleti Unió

Új zsidó szervezet alakult meg a nyá­ron, a konzervatív Zsidó Közéleti Unió, mely a saját megfogalmazása szerint „igyekszik az eddigiektől eltérő módon közelíteni a magyarságot és a hazai zsi­dóság egészét érintő kérdésekhez, és az a célja, hogy a közvéleményben árnyal­tabb kép keletkezzen a hazai zsidóság politikai és közéleti beállítottságáról”. A szervezet alapító nyilatkozata a kárpótlá­si folyamat megoldatlanságával példázta azt, hogy a „legjobb szándékok ellenére számos zsidó szervezet egyike sem volt képes hatékonyan megjeleníteni közéleti kérdésekben az elfogultságoktól mentes zsidó álláspontot”. (A szövegből nem de­rül ki, milyen elfogultságról is van szó.)

Az Unió azt is deklarálta, hogy – bár ál­talában a zsidóságot a baloldali eszmék­hez kapcsolták – a zsidók politikailag ennél sokszínűbbek voltak, „s csak a szélsőséges, antiszemita nézetek eluta­sításában egységesek”.

A szervezet elhatárolja magát attól „a magát szocialistának vagy liberálisnak valló, de zsidó identitását nem mindig vállaló értelmiségtől”, amely az antisze­mitizmustól való félelmet „napi politikai célokra” használta fel. „Eközben nem biztosított szervezeti keretet, sem meg­felelő forrást a téma szakszem kutatásá­ra, elenyészően keveset tett a közép- és felsőfokú oktatásba történő beemelé­sért, és elhárította még a közelmúltban is a problémáról folytatott nyílt, demok­ratikus vitát. Ehhez készséges partnert talált a szélsőjobboldali irányzatok képviselőiben” – fogalmaz sommásan az Unió nyilatkozata. A Zsidó Közéleti Unió törekvéseit – információink szerint – kor­mányzati körök szimpátiával fogadták és támogatásukról biztosították.

A szervezet vitaesteket, konferenciákat tervez, és rendszeresen állást kíván fog­lalni a magyar zsidóság kérdéseiben: „meg kívánjuk jeleníteni a hazai zsidóság kulturális és politikai sokszínűségét, kötő­dését az általunk hangsúlyozottan vállalt hagyományos értékekhez, Magyarország­hoz, Izraelhez és a judaizmushoz”.

Az alapítók között szerepel mások mellett Staub Pál jogász, Pelle János író, közíró és Haraszti György törté­nész. A ZSKU utóbbi két frontembere in­formációink szerint a kormány részéről felkérést kapott, hogy működjön közre a tervezett új auschwitzi kiállítás körüli munkálatokban.

Címkék:1999-10

[popup][/popup]