Még egyszer a VAAD-ról

Írta: G.J. - Rovat: Archívum, Interjú, Világ

Amint már előző számunkban beszámoltunk róla, a. VAAD, az oroszországi zsidó szervezetek koordinációs csúcsszerve szeptem­berben heves harcok színterévé vált. A tizenkét tagú elnökségből öten lemondtak, tiltakozásul az elnök, Mihail Cslenov politikája miatt, akit pénzügyi visszaélésekkel, vala­mint önkényes politikai kezde­ményezésekkel vádoltak. A fent em­lített tanácskozáson jelen volt Mi­hail Cslenov is, akit egy rövid inter­júra kértünk.

  • Mi az oka a vezetésben kibontakozott válságnak?
  • Változik az orosz zsidóság összetétele, változnak az érdekek is. Az elnökség öt lázadójából négyen az újgazdagok közül kerültek ki, akik több beleszólást kívánnak maguknak a közösség ügyeibe. Az ötödik ember pedig a régi nómenklatúra embere, aki kasztjának bukásáért szeretne elég­tételt venni. A válság azonban már megoldottnak mondható, újakat vá­lasztottunk a lemondott elnökségi tagok helyébe, akik a VAAD-ot nem hagyták el és most a szervezet taná­csában ők alkotják az ellenzéket.
  • Úgy tudom, hogy az öt „lázadó” elnökségi tag, egy új átfogó zsidó szervezetet akar létrehozni vallási alapon.

Ezeknek az uraknak, egy kivé­telével, korábban semmi közük nem volt a valláshoz. Nem hiszem, hogy azok a külföldi rabbik, akikhez segít­ségért folyamodtak, komolyan ven­nék őket.

*

Röviden szólt a kérdésről Alexander Frenkel is:

– A VAAD gyenge szervezet, a tagszervezeteknek nem adhat uta­sítást, csak az érdekeiket képviselheti. A mi számunkra a VAAD eddig nem sok hasznot hozott, igaz, nem is ártott. Összejöveteleire nemigen érdemes el­menni, ott számunkra semmi fontos nem történik. Egyébként úgy gon­dolom, itt elsősorban pozícióharcról van szó. A pénzügyi vádaskodás csak ürügy.

 

Címkék:1995-01

[popup][/popup]