MAGYAR SIRATÓFAL

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Irodalom

Kőbányai János:

A Tevan Kiadó könyvheti újdonsága

Kőbányai János esszékötetében, akárcsak előző könyveiben, nagy szociális érzékenységgel tapint rá a változó idők változó aktuali­tásaira, allergikus pontjaira. Ta­nulmányainak egyik része a ma­gyarországi zsidóság helyzeté­vel, önképével s a róla alkotott képpel foglalkozik: nézete sze­rint egy félelmeibe szorult-szorított, önérzetét vesztett kisebbség nem lehet egészséges része egy nemzetnek, s a nemzet nem le­het egészséges, ha a testét alkotó kisebbségi csoportok nem öntu­datosulnak. Kőbányai a magyar zsidó kultúrának, hagyományai­nak, a zsidó múlt tárgyi emlékei­nek, kellékeinek pusztulása ellen emel szót, másrészt olyan em­beri magatartásokat mutat be, melyek szembeszegülnek ezzel a sorvadással.

Címkék:1990-05

[popup][/popup]