Lengyelek a holocaustról

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Világ

LENGYELEK nagy többsége emlékezetében őrzi a holocaus­tot, de saját szenvedéseiket a náci megszállás idején éppen annyira hangsúlyozzák. így lehetne röviden összefoglalni annak a közvélemény­-kutatásnak az eredményét, amelyet Auschwitz felszabadulásának ötvene­dik évfordulója alkalmából, az egyik antiszemitizmus ellen küzdő amerikai szervezet, az American Jewish Committee megbízásából végeztek Len­gyelországban.

Az 1145 megkérdezett 85 százaléka egyetértett azzal, hogy ,,a zsidók kiir­tásának emlékét őriznünk kell, még ha sok idő telt is el azóta”; és csak tíz százalék fogadta el azt az állítást, hogy „ötven évvel a háború után ideje már elfelejteni a holocaustot”. Arra a kér­désre, hogy „a zsidók vagy a lengyelek szenvedtek többet a náci üldözések alatt” 40 százalék úgy vélte: mindket­ten egyformán, 30 százalék szerint in­kább a lengyelek és 30 százalék szerint inkább a zsidók.

A kérdezettek túlnyomó többsége úgy vélte, sok lengyel működött közre a zsidók mentésében, csak kevés az ül­dözésekben és általában a lengyelek mindent megtettek, amit tudtak a zsi­dókért.

A felmérés szerint a kérdezettek töb­bet tudtak a holocaustról, mint egy ha­sonló vizsgálatban megkérdezett ame­rikaiak. 90 százalékuk tudta, mit jelen­tenek az Auschwitz, Dachau, Treblinka nevek, viszont sokkal kevésbé voltak jól informáltak, midőn az itt elpusztult zsidók számáról kérdezték őket. A tényleges adatot a kérdezettek 34 szá­zaléka ismerte. 38 százalék 25 ezer és 2 millió közötti számokat mondott. (Egy tavaly Németországban végzett felmérés hasonló eredményeket ho­zott.)

A FELMÉRÉS MÁSODIK része a zsidókkal kapcsolatos jelen­legi attitűdöket vizsgálta. A ku­tatók az antiszemita beállítottság csök­kenését tapasztalták. Csak a lengyelek 16 százaléka véli úgy, hogy a zsidóknak túl nagy befolyása van a társadalomra, a négy évvel ezelőtti 26 százalékkal szemben. Hasonlóképpen csökkent azoknak a száma, akik nem szeretnének zsidó szomszédot vagy úgy vélik, hogy a zsidók viselkedése ellenséges érzel­meket gerjeszt. Más etnikai csoportok­kal (cigányok, ukránok, arabok, ro­mánok) összehasonlítva a zsidók iránti előítélet volt a legalacsonyabb.

Címkék:1995-05

[popup][/popup]