Lassan épülő templom, gyorsan múló remények

Írta: Rózsa György - Rovat: Archívum

A Kazinczy utcai zsinagóga felújítása már az idén zájin ádárkor (február 23- án) megtartott rendes évi közgyűlésen is komoly fejtörést okozott a Budapesti Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség tagjainak. Fixler Hermann elnök a két éve zajló munkálatok okán halasztatta el akkor két évvel a választásokat, hangsúlyozva, hogy az esetleges új el­nökség nem tudná olyan ütemben in­tézni a felújítás ügyeit, mint ahogy azt a régi tenné. Fixler Hermann szerint a tel­jes felújításhoz 550 millió forintra len­ne szükség, mellyel azt 2001-ig be tud­nák fejezni.

Lapunk kérdésére Hacker Károly, az Ortodox Hitközség által megbízott bo­nyolító elmondta, hogy a tervezési munkákat több tervező közreműködé­sével az Országos Műemlékvédelmi Hivatallal karöltve végezték. A kivitele­zést a három tárgyban kiírt közbeszer­zési pályázat nyertesei (Laki Építő- és Műkőipari Kft., Pest Bau Kft., Szatmári AD Kft.) folytatják. E pályázatokat Fixler Hermann bírálta el, mint az elnök mon­dotta: „a hitközség szakembereivel”.

Hacker Károly szerint a teljes összeg, amelyből fedezni tudnák a renoválást, 300 millió forint. A munkálatok sajnála­tos módon igen lassan haladnak, a be­fejezés csak az anyagiakon múlik. Ed­dig 80 millió forintot kaptak az állami költségvetésből, illetve további 60 mil­liót ígértek, melynek ez idáig csak a fe­lét kapták meg. A Fővárosi Közgyűlés 4 millió forinttal, a nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Millennium 2000 programja 2 millió forinttal támogatta az építkezést. Idén már csak 27 millió forint jutott a munkálatokra, és a gya­korlat eddig az volt, hogy a már megka­pott részösszegekre írtak ki pályázatot, illetve végeztették el a munkát.

Fixler Hermann, valamint Rosenbaum Kálmán, a hitközség főkönyve­lője azt az információt adta szerkesztő­ségünknek, hogy a munkálatok mind ez ideig 150 millió forintot emésztettek föl, ennek 60-70%-át fedezte az állami költségvetés, a többit önerőből finan­szírozták. A lebonyolító ezzel szemben úgy tájékoztatott, hogy minden eddigi költséget az állami céltámogatás fede­zett, egyéb forrásról pedig nem tud.

Az anyagi erők apadásából nyilvánva­ló, hogy az építkezés befejezésének várható határideje egyre inkább toló­dik. Hacker Károly a hitközség elnöke által jelzett időpontot tarthatatlannak nevezte.

Címkék:1999-10

[popup][/popup]