Lapzárta után – 400 dollár februártól

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány képviselői december köze­pén aláírva visszaküldték a Zsidó Jóvátételi Világszervezetnek (WJRO) a tőlük érkezett megállapodást. E sze­rint eleget tesznek a világszervezet ké­résének, és felállítanak egy tíztagú bi­zottságot (az alapítványt Feldmájer Péter, Korányi László, Szenes Iván, Szeszlér Tibor és Zoltai Gusztáv képviseli; a külföldiek között van Eliezer Gilad és Israel Sela a budapes­ti Szochnut, illetve a Joint vezetője, a WJRO képviseletében pedig Eli Spanics, Gideon Taylor és Csillag György) és ez felügyeli a Svájcból ér­kező pénz kiosztását.

Ugyancsak elküldött a közalapítvány a nála jogosultként nyilvántartott 18 668 holocaust-túlélőnek – tehát a 60 éven aluliaknak is – egy nyomtatványt, amely­ben a nyilatkozók kijelentik, hogy az életjáradék folyósítása céljából átadott személyi adataikat a svájci támogatás érdekében a WJRO és a holocaust áldo­zatai számára létesült svájci humanitári­us alap ellenőreinek – titoktartási kötele­zettség mellett – bemutassák. Az érintet­teknek a nyilatkozatra aláírásuk mellett csak személyi igazolványuk és a nyug­díjfolyósítás számát kell beírniuk.

A nyilatkozathoz egy levelet is mellé­keltek, amelyben az áll, hogy a svájci alap további támogatást is nyújthat, de ennek időpontjáról, összegéről infor­máció nincsen. Közük azt is, hogy a 400 dolláros csekket – a legidősebbek­nél kezdve, majd korcsoportonként folytatva – postán küldik ki, amit az OTP-fiókokban lehet beváltani. Lapzár­tánk idején még tárgyalások folytak ar­ról, hogy a pénzt dollárban is fel lehes­sen venni. A megvalósulás februári dá­tuma nem a közalapítványon múlik…

Címkék:1998-01

[popup][/popup]