Lapozgatás az interneten

Írta: Feldmájer Sándor - Rovat: Archívum

http://www1.jewishgen.org

A hivatalos cím Jewish Genealogy, amely a zsidó „származástannal” kapcso­latos oldalakat rejt. Adatbázisa 50 ezer nevet és várost tartalmaz. Készítői és karbantartói nagyon számítanak az olva­sók segítségére. Több címen lehet javí­tott, kiegészítő információkat küldeni. A kutatásokhoz, felmérésekhez metodikát, kérdőíveket mellékelnek.

I. A bevezető oldal tartalma:

discussion group

Ezek elektromos levelezési listák (tel­jes nevükön Jewish Gen Discussion Gro­up), ahol az érdeklődők megkapják egy­más leveleit és megvitathatják a felme­rült problémákat, ha rábökünk a címre, akkor részletes magyarázatot találunk a használatról. A magyar levelező cím:

[email protected]

reasearch

Jewish Gen Family Finder (JGFF) segít­séget ad a családnevek kereséséhez az adatbázisban.

jewish gen database

Országonkénti keresés az adatbázisban.

learn

FAQ (gyakran feltett kérdések).

Infofiles (információk

Tools (segédeszközök)

II. Az összeállítás nagyon érdekes ré­sze a temető-kutató projekt:

http://www1.jewishgen.org/cemetery

Itt az International Cemetery Project keretében zsidó-temetőkről szerezhe­tünk információkat a világ minden szeg­letéből. Bökjünk rá az

accessinq the information címre majd elolvasva a feltételeket a

Yes gombot használva eljutunk a

MAIN Menu-höz itt választhatjuk ki, hogy mely földrészt keressük:

(USA, Canada, Asia, Afria, Europe, La­tin America, Pacific and Indián Óceán, Atlantic Óceán) majd ezen belül melyik országot. Az országon belül:

Town names (városnevek) vagy Cemetery Information (információk a temetőkről) válaszható. Az utóbbi sokkal informatívabb: bökjünk rá és – bár elég csúnya formátumban – fantasztikus in­formációkhoz jutunk.

Ha olyan adatokat találunk, ami nem helyes, akkor ne legyünk lusták és azon­nal írjunk a megadott e-mail címre, mert a következő kutató/olvasó már várja a pon­tosított anyagot és ezek a web oldalak így lesznek egyre jobbak és naprakészek. [email protected]

Címkék:1998-01

[popup][/popup]