Küzdelem a szarajevói zsidó temető helyreállításáért

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Küzdelem a szarajevói zsidó temető helyre­állításáért

Nemzetközi összefogás indult a boszniai Szarajevó hosszú ostroma alatt megrongálódott zsidó temető helyreállításáért. A temetőt több ta­lálat érte, és el is aknásították. Az amerikai kormány 100 000 dollárt különített el egy amerikai szervezet­nek, amely az ehhez hasonló resta­urációkat támogatja. A szarajevói zsidó temető – mely a városon kí­vül eső Trebevic-hegyen helyezke­dik el – egyike a világ leghíresebb szefárd temetőinek. Története a XVII. századra nyúlik vissza. Sa­muel Baruch rabbi által bérelt te­rületen, 1630-ban jött létre, és ez a mai város legrégebbi temetkezési helye. A város ostroma alatt front­zónába került és a boszniai szerbek tüzérségi támaszpontjául szol­gált. A temető és a hozzá kapcsoló­dó épületek kárát főleg a városból kiinduló viszonttámadások okoz­ták, amit még az is fokozott, hogy a szerbek visszavonulásukkor szinte az egész temetőt elaknásították. A kegyeleti hely helyreállításának költségét szakértők egymillió dol­lárra becsülik. Valószínűleg fokoza­tosan fogják a temetőt restaurálni, melynek első lépéseként a törté­nelmi imaházat újítják fel, melyben múzeum és kulturális központ léte­sül majd. A városban egyébként szinte nincs is olyan személy, aki oda temettetné halottak: az amúgy sem sok zsidó nyugodtabb vidé­kekre menekült el, vagy kivándo­rolt Izraelbe.

Címkék:2001-01

[popup][/popup]