Külföldi diákok Izrael egyetemein

Írta: Rajki András - Rovat: Archívum, Izrael, Külföld

Évente több ezer külföldi diák érkezik Izraelbe, hogy egyetemen tanulhasson. Majdnem mindannyian azért jönnek, hogy gazdagítsák zsidó tudatukat és jobban megismerjék a hagyományokat. Az egyetemi programokon kívül lehetőségük nyílik városok, falvak és a környék felfedezésére, ahol a világ minden részéből érkező bevándorlók és a már régen ott honosok élik nagyon is különféle életüket. A diákok ásatásokon vehetnek részt, hogy többet tudhassanak meg a múltról. Ha egy félévet, egy tanévet, vagy többet kívánsz eltölteni Izraelben, a gondos tervezésnek nagy a fontossága. Legfontosabb kérdéseidre íme néhány gyakorlati válasz.

Szeretnék egy tanévet Izraelben tanulni. Milyen lehetőségeim vannak?

Minden izraeli egyetem kínál olyan programot, amely megfelel a külföldi diákok igényeinek. Ilyen a beérsavai Ben-Gurion Egyetem programja külföldi diákok számára (OSP, Overseas Students Program); a jeruzsálemi Héber Egyetem egy egy tanéves programot (OYP, One Year Program) kínál, és nemrégiben vezették be az egytanéves továbbképző programot (GSP, Graduate Studies Program); a tel-avivi egyetemnek is van OSP-je, ezen kívül egy közel-keleti tanulmányok továbbképző programja (a Dayan Közel-Keleti és Afrikai Kutatóközponttal és a Közel-Kelet és Afrika Történelme tanszékkel közösen); egy tanévre várja a külföldi fiatalokat a Bar-Ilan Egyetem OSP-je.

Mi a különbség a programok között? Hogyan válasszak?

Mindegyik program kínál olyan általános egyetemi és zsidó tárgyakat, amelyeket más országban is elfogadnak. Mód van az oktatáson kívül is széleskörű ismeretek szerzésére. A legtöbb tárgyat angol nyelven oktatják. Ha a héber nyelvvel már kielégítően megbirkózol, felvehetsz héberül tanított tárgyakat is.

A tandíj mindenütt egyforma. Egy tanév 3900, egy félév 2500 dollárba kerül.

Vannak különbségek az egyes programok nagyságában és a rendelkezésre álló ösztöndíjak számában. A Ben-Gurion OSP sokkal kisebb, bensőségesebb és közvetlenebb jellegű mint például a Héber Egyetem OYP-je. A Ben-Gurion Egyetemen sok ösztöndíj áll rendelkezésre. A bentlakás feltételei is különböznek. A haifai és a beérsevai egyetemeken ellenzik a külföldi diákok ,,gettóinak” létrejöttét, és a kollégiumi szobákban a külföldiek a helyiekkel együtt laknak. Ha vallásos vagy, a világi egyetemek helyett a Barlián Egyetemet javasoljuk. Ha orvosi előképzőre jársz, akkor a Ben-Gurion a legjobb, ahol, ha akarod, a Vörös Magén David (az izraeli Vöröskereszt) segédorvosként foglalkoztat majd.

Arra is alkalmad nyílik, hogy felfedezd magadnak a zsidó történelmet és az izraeli életet: a haifai egyetem OSP-je megengedi, hogy az egyetemi órákat kombináld kibucban vagy ásatásokon végzett munkával.

Ha politológia szakot választasz, javasoljuk a Héber Egyetem OYP-jét, ahol lehetőség van a Knesszetben (az izraeli parlamentben) végzendő munkára.

Pénzügyi segítségre van szükségem. Hogyan kapjam meg?

Ha külföldi diák vagy és rövid programon kívánsz részt venni, az egyes egyetemeken, vagy azok külföldi összekötő irodáin jelentkezhetsz ösztöndíj iránti kérelmeddel.

Ha új bevándorló vagy, jogosult vagy ingyen 4 évig tanulni (az előkészítő, plusz három tanév, amelyet a Tanulmányi Hivatal fizet). Amennyiben először le akarod tudni a katonai szolgálatot, az ingyenes oktatásra szóló jogodat utána sem veszted el.

Dolgozhatok-e részmunkaidőben, mialatt tanulok Izraelben?

Igen! Ki kell váltanod az egyetemi diákigazolványt és ezután el kell menned a diákmunka-irodára. Az egyetemeken kifüggesztett faliújságok is jó tájékoztatási forrásul szolgálhatnak, ugyanis ott sok részidős munkát hirdetnek. A legtöbb izraeli diák dolgozik. Az egyetemek is segítik az ügyet azzal, hogy rugalmas órarendet adnak meg, így a diákok a munkaidejüktől függően látogathatják az egyik, vagy másik órát. Önkéntesnek is elmehetsz, ha akarsz: erre a legalkalmasabb a diáktevékenységek irodája (Students’ Activities Office), ahol találhatsz magadnak kedvedre való önkéntes munkát.

Hogyan kell jelentkezni egy izraeli egyetemre?

Vagy az egyes egyetemeken, vagy azok külföldi összekötő irodáin kérhetsz jelentkezési lapot. Az izraeli egyetemeken ezzel a külföldi diákok felvételi irodája (OOSA, Office of Overseas Students’ Admissions) foglalkozik. A jelentkezés pénzbe kerül. A befizetésről szóló nyugtát csatolnod kell a kitöltött jelentkezési laphoz. Ezen kívül csatolnod kell a középiskolai bizonyítványod másolatát, egy levelet, amelyben leírod, hogy miért akarsz Izraelben tanulni, egy orvosi bizonyítványt, egy kitöltött héber nyelvi tesztet és az ajánlóleveleidet.

Mi kell ahhoz, hogy elfogadják egy izraeli egyetemre szóló jelentkezésemet?

Az OOSA dönti el, hogy a középiskolai bizonyítványod alapján a végzettséged egyenrangú-e az izraeli érettségivel (héberül bagrut). Ha igen, és a héber nyelvtudásod kielégíti a tanszéki követelményeket (ez a legtöbb tanszéken a hármas, héberül gimel szintnek felel meg), akkor a tanulmányi alkalmassági teszt (SAT, Scholastic Aptitude Test), vagy a pszichometriai teszt eredményei alapján közvetlenül felvesznek az első évfolyamra. Ha viszont a középiskolai eredményed nem felel meg a bagrut követleményeinek, az egyetem megkezdése előtt előkészítőn (héberül mehina) kell részt venned. Utána a méh inán eléri állagod és a SAT-on. vagy a pszichometriai teszten eléri eredményeid alapján juthatsz be az egyetemre. Ahhoz, hogy az egzakt tudományok karára nyerj felvételt, a mehina tudomány/matematika ágát kell elvégezned, míg ahhoz, hogy humán, vagy társadalomtudományi karokra vegyenek fel a mehina humán/társadalomtudományi ágál kell választanod. A mehinára a középiskolai bizonyítványod alapján vesznek fel, a mehina tudomány/matematika ágához ezen kívül egy matematikai tesztet is el kell végezned.

Hazatérő izraeli állampolgár vagyok és külföldön végeztem el egy nappali középiskolát. Nekem is kötelezd a mehina?

Ha az OOSA úgy dönt, hogy a középiskolai bizonyítványod alapján végzettséged egyenrangú a bagruttal, máris beiratkozhatsz. Ha nem. a többi külföldi hallgatóval együtt el kell végezned a mehinát, de egészen valószínű, hogy sok tárgyból felmentést kapsz (zsidó történelem, héber és angol nyelv). Még az is lehet, hogy egy félév alatt elvégzed a mehinát és résztandíjat fizetsz. Az olyan diákoknak, akik zsidó középiskolában érettségiztek, azt javaslom, hogy több izraeli egyetemre is jelentkezzenek: megtörténik, hogy ha az egyik egyetem nem fogadja el az érettségidet bagrutként, a másik igen, és így ott megúszod a mehinát. A felvételi pontszámok 2,5 és 3,1 között szóródhatnak (a középiskola III. és IV. évét veszik alapul és a jegyeket átlagolják), így lehet, hogy már vár is az általad választott egyelem.

Tanulhatok-e úgy Izraelben, hogy minden tárgyat angolul hallgatok?

Igen. Minden humán karnak van angol tanszéke, ahol az angol nyelvet és irodalmat és a nyelvészetet angolul oktatják. A haifai egyetem angol nyelv és irodalom-általános tanulmányok szakát (kettős szak) angolul is el lehet végezni. Ugyanezen az egyetemen pszichológiát is lehet tanulni angolul. A Ben-Gurion Egyetem a Bostoni Egyetemmel közösen business administration programot kínál: az oktatási nyelv itt is az angol. Amerikai és kanadai diákok jelentkezhetnek a tel-avivi egyetem angol nyelvű orvosi szakára, ahol a Sackler-féle tanszéken négy év alatt diplomázhatnak.

Mi történik akkor, ha a mehinát követően nem vesznek fel arra a karra, amelyet választottam?

Erre az eshetőségre bizony jó előre fel kell készülni. Izraelben nagy a túljelentkezés, és ennek eredményeképpen a felvételi kritériumok nagyon szigorúak és sok diákot nem vesznek fel oda, ahová jelentkezett. Ilyenkor a diák alkut köthet saját magával és inkább elmegy egy másik tanszékre, vagy másik karra, vagy éppen egy másik izraeli egyetemre. A humán karokra könnyebb bejutni, mint a társadalomtudományiakra, legnehezebben pedig az egzakt tudományok kapui nyílnak ki.

A mehinán tanultakat beszámítják az első évfolyamon?

Legtöbbször nem. Ha azonban a mehina alatt felveszel néhány elsőéves egyetemi tárgyat (ehhez a hármas, azaz gimel szintű héber tudás szükséges), ezeket az első tanévben el tudod fogadtatni.

Ha más országban kezdtem el az egyetemet, befejezhetem-e azt Izraelben?

Igen, ha az előző tanéveket egy elismert egyetemen végezted el. Amerikai és kanadai hallgatók esetében az elfogadható legalacsonyabb tanulmányi átlag a B (״jó”), míg brit, dél-afrikai és ausztrál hallgatók esetében ez másodosztályú Honours fokozat, Upper Division. Sok izraeli egyetemi tanszék vagy kar megköveteli már más országban tanult hallgatóitól, hogy pótlólagosan felvegyenek egyes tantárgyakat.

A Jerusalem Post mellékletét fordította: Rajki András

Címkék:1994-01

[popup][/popup]