Közös fellépéssel

Írta: G. Gy. - Rovat: Archívum, Belpolitika

Amint erről a Szombat korábban már beszámolt, a magyarországi zsidó közösségek és szervezetek 1990 januárjában ad hoc bizottságot állítottak fel az antiszemitizmus elleni együttes és hatékony küzdelemre. Ebben részt vettek: az MZSKE, a MIOK, a MUSZOE, az Oneg Sabbat Klub, valamint a Zsidó Diákok Szö­vetsége. Csatlakozott a később meg­alakult B’nai B’rit és a Keren Kajemet is. A rabbitestület mindvégig képviseltette magát.

A bizottság dr. Földi József, dr. Korn József és dr. Ruttkai György részvételével jogász albizottságot ho­zott létre.

Mindemellett eddig nem került sor közös fellépésre a bizottság szer­vezésében, noha antiszemita megnyi­latkozásokban nem volt hiány a tár­sadalmi életben. A vitaindítás jog­címén egyes lapokban közölt anti­szemita írások miatt eljárást kezdeményezni vagy jogilag nem volt mód, vagy politikailag nem látszott cél­szerűnek. Ami a választási kam­pányban, ill. egyes labdarúgó-mér­kőzéseken tapasztalt antiszemita je­lenségeket illeti, a bizottság nem mutatott kellő aktivitást.

Most, hogy előkészületben van a különböző zsidó szervezeteket reprezentálni képes csúcsszerv megalakítása, mely majd a régi MIOK helyett továbbra is szuverén testületeit, ill. egyesületeit, az antiszemitizmus elle­ni együttes és hatékony fellépés is erre vár. A januárban alakult bi­zottság tehát ennek a szerve gyanánt működhet majd tovább – reméljük, sokkal mozgékonyabban és eredményesebben.

A Zsidó Diákok Magyarországi Szövetsége június elején javaslatot terjesztett elő ezzel kapcsolatban Lényege: az esetenként szükséges jo­gi eljárás mellett fokozott szerepet kell kapnia a nyilvánosságnak az antiszemita szervezetek vagy személyek diszkvalifikálásában. A diákszervezet indítványozza: adjon ki a bizottság szükség szerint – mondjuk negyed- vagy félévenként – jelentést az antiszemitizmus hazai megnyilvánulásairól, és ezt kellő jóváhagyás esetén juttassa el a sajtónak. Ha szükséges, a nyilvánosság előtt személyesen is szólaljanak meg a bizottság tagjai.

Címkék:1990-06

[popup][/popup]