Közlemény az alaptalan vádakról és a hálácháról

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

Forrás: Rabbitestület

2008. május 18. A zsido.com-on, illetve a Chábád (Emih) nyomtatott periodikájában megjelent egy cikk, mely ismerteti a peszách ünnepén zsidó tulajdonban maradt chámécos áruk ünnep utáni tilalmas voltát, vagyis azt, milyen nagy vétek, ha valaki olyan kovászost eszik, mely peszách idején tévedésből vagy mulasztásból zsidó tulajdonban maradt.

Az ismertetés az érvényes zsidó vallásjog szabatos, tömör, mégis korrekt összefoglalása. Megjelentetése dicséretes, engem is nagy örömmel tölt el. Ugyanez sajnos nem mondható el a cikket követő közleményről, melyet Oberlander Baruch rabbi jegyez, s amely bejelenti, a Rothschild üzletláncban lévő kovászos árut idén nem a Chabad bét dinének (vallási bíróságának) közreműködésével adták el.

Azért elszomorító mindez, mert a két cikk egymásutánisága alkalmas arra, hogy a két közlemény közt tartalmi kapcsolatot létesítsen, s azt a látszatot keltse, mintha az említett üzletlánc zsidó tulajdonosa elmulasztotta volna teljesíteni vallásos kötelességét, s nem adta volna el a maga idejében a megfelelő módon chámécos árukészletét. Holott valójában csak annyi történt, hogy az említett üzletember nem a Chabad közreműködésével teljesítette vallási kötelezettségét.

A Rothschild üzletlánc kovászos árukészletét idén én adtam el “saját kezűleg” megfelelő személynek, sokak, többek között saját családom chámécával együtt, ahogyan ezt a zsidó vallásjog szellemében évről-évre mindig megteszem. (A szerződés nálam megtekinthető.)

Úgy gondolom, hogy senkinek, így a Chábád (EMIH) egyetlen rabbijának sincs joga arra, hogy akár szándékosan, akár ügyetlenségből úgy fogalmazzon meg nyilatkozatokat, hogy azok – miként ebben az esetben is – alaptalanul keltsék valaki rossz hírét.

Sérti ugyanis mind szent Tóránk etikai intelmeit, parancsolatait, mind pedig a tételes halachát, ha tisztességes, a zsidó vallásjog szellemében eljáró, a rá vonatkozó parancsolatoknak eleget tevő üzletembert ér gyanúsítgatás.

Ezúton kötelességem tehát a nyilvánosság előtt fölkérni Oberlander rabbi urat, nagyra becsült kollégámat, hogy ebben az ügyben a halachának megfelelően járjon el. Tegye nyilvánvalóvá a lehető legvilágosabb módon a teljes honi vallásos zsidóság előtt, hogy a két cikk semmilyen tartalmi összefüggésben sem áll egymással, a Chabad rabbitestületének nincsen Magyarországra szóló chaméceladási monopóliuma, tehát bármely más rabbinátus közreműködésével is eladható a kovászos, teljesíthető a zsidó vallásjog vonatkozó előírása.

Nyilvánítsa ki továbbá, hogy a két említett cikk által hírbe hozott üzletember a fentiek alapján bizony eleget tett vallási kötelezettségének, nem követett el semmilyen bűnös mulasztást, s ezért a vallásjog szerint árukészlete sem vált tilalmassá, sőt bűnt, a zsidó vallásjog megsértését az követi el vele szemben, aki ennek ellenkezőjét állítja. Ha ez nem történik meg, akkor Oberlander Baruch kollégánknak az ebből rá háramló etikai és vallásjogi felelősséget magának kell viselnie mind a zsidó közösség egésze, mind pedig a Jóteremtő színe előtt.

Kelt Budán, mocáé sábátkor, Ijjár havának 13-napján, tórai időszámításunk 5768. esztendejében

Radnóti Zoltán rabbi

 

*

 

Vigyázat! A Peszách alatt zsidó tulajdonban lévő choméc, az ünnep után is tréfli marad

Forrás: Zsidó.com

A háláchá (Talmud, Pszáchim 28a.; Sulchán áruch, Orách chájim 448:3.) meghatározza, hogy olyan chomec, (Peszáchkor tilos, kovászos, tészta féle), amely zsidó tulajdonban volt Peszách ünnepe alatt, és így általa meg lett szegve a „…hét napon át … ne láttassék nálad kovászos” bibliai parancsa (2Mózes 13:7.), Peszách után is tilos a fogyasztásra.

Tehát az a furcsa helyzet állhat elő, hogy olyan sütemény, kenyér, nápolyi stb., ami a legjobb hechserrel (kósersági pecsét) rendelkezik, is tréfli, mert Peszách alatt zsidó tulajdonban volt. Ez az előírás egyaránt vonatkozik magánszemélyekre: ha egy zsidó otthonában valamilyen oknál fogva nem adta át időben a chomécje feletti jogot egy nemzsidónak még Peszách előtt, és ugyanígy vonatkozhat egy zsidó tulajdonában lévő gyár, bolt vagy szupermarketre is, ahol Peszách idejére nem adták el nemzsidó tulajdonába az ott kínált chomecos árút.
Egy ilyen boltban csak akkor szabad chomecot vásárolnunk Peszáchot követően, ha biztosak lehetünk benne, hogy az adott árú már Peszách után került raktárra. Vagyis, amíg a peszách előtti árukészlet teljesen el nem fogyott. Ez tehát minden termékre vonatkozik, kivéve azokra, amiket Peszách alatt is lehetett volna fogyasztani. Egy élelmiszerbolt árukészlete feltehetően Sávout utánra (azaz Peszách után két hónappal) már mindenképen elfogy.

A Budapesti Rothschild élelmiszer áruházak!

Mivel többen fordultak hozzánk kérdéssel, az alábbiakban kívánjuk közzétenni, hogy a korábbi évekkel ellentétben a „Rotschild élelmiszer áruházlánc” chomécje nem került eladásra a mi Bét dinünk (rabbinátusunk) által.
Oberlander Báruch rabbi
5768. ijár 2.

[popup][/popup]