Kötelességmulasztás, vagy tehetetlenség?

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

 

A Parlament 1993. február 2-i ülésén az interpellációk és a kormányhoz intézett kérdések során GADÓ GYÖRGY, mint már korábban több ízben, az állami élet legmagasabb fórumán hozta nyilvánosságra az adott időszak antiszemita jelenségeit, és követelte az arra illetékesek ellenintézkedéseit. Az alábbiakban a parlamenti jegyzőkönyv alapján közöljük legutóbbi felszólalását. ״Kötelességmulasztás, vagy tehetetlenség?” címmel kérdezte a belügyminisztert.

Gadó György (SZDSZ): A napi sajtó híradása szerint Györkös István, a győri neonáci szervezkedés búóságilag elítélt vezetője tovább folytatja inkriminált tevékenységét. Magyar Nemzeti Szocialista Akciócsoportról Magyar Nemzeti Arcvonalra átkeresztelt szervezkedése változatlan eszmeiséggel, azonos célokkal szövögeti kapcsolatait a nyugati országokban működő fasisztoid szervezetekkel.

Györkös a maga arcátlanságában már odáig megy, hogy a nyilasok mozgalmának a rehabilitálását hirdeti, miközben igyekszik megnyerni magának a hazai skinheadeket is. Kérdezem miniszter urat, miért nem akadályozza meg a rendőrség ezt a szervezkedést, a demokrácia újabb provokálását.

A napi sajtó arról is beszámolt, hogy december 7-én az Újpest-MTK labdarúgó-mérkőzésen az Újpest szurkolóinak mintegy 100-150 főnyi csoportja a legotrombább antiszemita szövegek kiáltozása közben tettleg bántalmazta a közönség egy részét.

Amint ennek az inzultusnak az egyik szenvedő alanya megírta, a nekibőszült csőcselék olyanokat üvöltözött, hogy „Mocskos zsidók, takarodjatok vissza Auschwitzba!”, meg hogy „Zsidók vérfertőzik a tiszta magyar népet!” stb. A jelenlévő rendőrök ahelyett, hogy a gyalázkodók és erőszakoskodók ellen léptek volna fel a megtámadottakat távolították el.

Kérdezem miniszter urat: valóban hiszi-e, hogy úgy kell a rendőrségnek úgymond védelmébe vennie az erőszak elszenvedőit, hogy ebből az erőszaktevők, a közrendháborítók nyerjenek bátorítást?

Mit tett a rendőrség a december 7-ei botrányos inzultus vétkeseinek felderítésére és megbüntetésére?

A napi sajtó hírül adta azt is, hogy Békéscsabán a megyei könyvtár helyiségében november 29-én előadást tartott Mónus Áron, aki ez alkalommal népszerűsítette és árusította azt a könyvét, amelyet mintegy esztendeje foglaltatott le az ügyészség.

A szabadkőműves-cionista világ-összeesküvés régóta ismert fantazmagóriáját újratálaló könyv a zsidó közösség ellen izgat. Mónus ellen könyve miatt tudvalevőleg büntetőeljárás indult, amit azonban felfüggesztettek, mert érvényes úti okmánnyal külföldre távozott. A legfőbb ügyész úr szeptember 22-én azt válaszolta kérdésemre itt, a Parlamentben, hogy az eljárás azért nem folytatódott, mert a rendőrség nem vett tudomást arról, hogy Mónus időközben visszatért Magyarországra.

Kérdezem belügyminiszter urat: hány előre meghirdetett előadást kell még tartania egy lefoglalt antiszemita könyv szerzőjének könyve propagálására ahhoz, hogy a rendőrség végre észrevegye jelenlétét az országban, és eredményesen intézkedjék a megindult büntetőeljárás folytatása, folytathatása végett?

Számos lap megírta továbbá, hogy a Magyar Demokrata Fórum népi-nemzeti körei II. országos találkozója alkalmával, e tanácskozás színhelyén, a Testnevelési Egyetemen, nyílt árusítóhelyeken volt kapható több fasiszta és antiszemita könyv, így többek között a már említett Mónus-féle kötet, a nyilas számonkérő szék egykori pribékje, Szendi József csendőrőrmester Csendőrsors című az ügyészség által korábban szintén lefoglalni rendelt könyve és számos hasonló szellemiségű kiadvány. E fasisztoid provokáció több szemtanúja bejelentést is tett a rendőrségen arról azonban nincs hír, hogy a rendőrség intézkedett volna.

Akadtak, akik megpróbálták letagadni az antiszemita és fasiszta propagandának ezt a szemérmetlenül nyílt megjelenését a legna­gyobb kormánypárti szélsőjobb elemeinek árnyékában, de aligha lehet kitérni a kérdés elől: ha már a helyszínen jelen volt politikusok, kormányőrök, nemzetbiztonsági tisztviselők és rendőrök nem vették észre azt, ami majd’ kiszúrta a szemüket, akkor legalább utólag indult-e vizsgálat, és történik-e felelősségre vonás?

A szégyenletes incidensek között említenem kell azt a közelmúltbelit is, a budapesti Döbrentei téren. A belügyminiszter úr tegnapi, napirend előtti felszólalásában igyekezett ugyan megnyugtatni bennünket, hogy a horogkereszt semmiképpen nem kaphat helyet a közéletben, mégis tény, hogy ma minimális kockázatot sem kell vállalnia annak, aki fényes nappal, sokadmagával, horogkeresztes karszalaggal feszít az utcán.

Szóba hozhatnám a legutóbbi napok fejleményeként a 17 éves diáklány ellen elkövetett merényletet is, amely kis híján a leány életébe került, és amelynek antiszemita indíttatása szintén nyilvánvaló.

Miniszter úr tegnap azt is kijelentette, hogy a hatóságok ereje elegendő a horogkereszt híveinek a kordában tartásához. Ezt nem is kétlem, végtére, ma még nem szükséges ezredeket és hadosztályokat bevetni avégett, ha a politikai akarat megvan. De megvan-e?

A felsorolt jelenségek a kormányzat politikai akaratának hiányát vagy inkább a tehetetlenséget jelzik-e?

Mindenesetre, jómagam két éve tartom napirenden a Házban ezt a kérdést, ám nemhogy egyetlen példamutató bírósági ítélet is született volna, de nem láttunk a szélsőjobb ellen egyetlen határozott és hatékony rendőri intézkedést sem. Viszont a fajgyűlölet, a sovinizmus és a politikai erőszak tábora napról napra arcátlanabbul léphet föl és gyarapíthatja sorait.

Elnök: Képviselőtársam! Már erősen túllépte a ráfordítható időt!

Gadó György (SZDSZ): Tisztelettel figyelmébe ajánlom a Háznak, hogy tegnap egy profasiszta* napirend előtti felszólalást 9 perc 50 másodpercen keresztül volt szíves meghallgatni… (Felzúdulás.)..., úgyhogy szeretném én is az antifasiszta felszólalásomat még két percig folytatni. (Közbeszólások: Idő! Házszabály! Halljuk!)

Aligha véletlen ez annak a kormánynak az uralma alatt, amelynek legnagyobb pártja nem undorodik soraiban megtűrni hírhedett antiszemitákat. (Zaj.) Ez a párt ma inkább, mint eddig a szélsőjobb trójai falova. (Zaj.) Megmondom egyenesen: nincs bizalmam benne sem a Kormányban, sem az Ön ígéreteiben, Miniszter úr. (Zaj.)

A demokrácia szempontjából politikailag megbízhatatlannak tartom az olyan belügyminisztert…

Elnök: Képviselőtársam! Tessék befejezni!

Gadó György (SZDSZ): …, aki a szélsőjobb képviselői előtt, kegyüket keresve… (Nagy zaj.)…, gyanús homályossággal, valamiféle idegen szellemiség eltakarítását emlegeti… (Zaj. Közbekiáltások: Kommunista!),…, de hagyja, hogy a… (Kikapcsolt mikrofonnal, hangosítás nélkül folytatja az interpellációt igyekezve túlkiabálni a teremben egyre növekvő zajt)… szeme láttára … (Mizsei Béla: Kommunista!) ágáljanak a fasizmus szálláscsinálói és martalócai.

Elnök: Képviselőtársam! Tessék befejezni! Lejárt az ideje. (Mizsei Béla: Kommunista! Közbekiáltás középről: Lázitás!)

Kérem befejezni! (Közbekiáltások: Hagyja abba!)

Gadó György (SZDSZ): Ha kérdéseimet és a mögöttük álló tényeket most elősoroltam, nem azért tettem, mintha bármi jót remélnék a szélsőjobb politikai cinkosaitól. Csak annyit akartam jelezni, hogy vagyunk még azért néhányan ebben az országban, és itt, a Parlamentben is, akik rováson tartjuk azt, amit rováson kell tartani. (Közbekiáltások. Szórványos taps.)

*A képviselő Király B. Izabella (MDF) skinheadeket mentegető felszólalására utal.

Címkék:1993-03

[popup][/popup]