Korántsem tréfás állítás

Írta: Cvi Erez - Rovat: Archívum

Korántsem tréfás állítás

 

Figyelemmel szoktam olvasni a hoz­zám sajnos csak hébe-hóba eljutó, való­ban érdekes-értékes lapot. A 7. (szep­temberi) számban nem kis meglepetés­sel olvastam Novák Attila beszélgetését Tatár és Rózsa urakkal, Izraelről és Ma­gyarországról stb.

A keleti és az askenáz „törzsek” prob­lémáját a filozófusnak bemutatott Tatár úr „tréfásan” megérdeklődte egy… szin­tén „tréfásan” válaszoló katonatiszttől. Lehet, hogy a kérdező és a megkérdezett szemében az adott válasz – egy életvesz­élyes bevetésben a katonák az elsőtől az utolsóig spanyol vagy „keleti” zsidók, míg a tervezők és az irányítók askenáz-európai származásúak – „tréfás”.

A tényvalóság viszont nem tréfás. A katonatiszt válasza – hogyan is fejezzem ki magam – tudatosan valótlan állítás. Erősebb kifejezéssel: ostobaság a javá­ból. (Három évig tényleges, további har­minchárom évig tartalékos szolgálatot teljesítettem az izraeli hadseregben, és tudom, miről lehet, miről szabad – s fő­leg: miről illik – csakugyan tréfálkozni.)

Filozófusunk – az általa kétségtelenül ismert „si tacuisses…” közmondás szelle­mében – hírnevét öregbíthette volna, ha a fenti ostobaságról – hallgat.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel

 

Dvir doar haHegev kibuc Izrael

Címkék:1999-12

[popup][/popup]