Könyvmoly (Hahn Fanni)  

Írta: Hahn Fanni - Rovat: Archívum

Könyvmoly

Az idei Könyvhéten számos zsidó tárgyú könyv jelent meg. Ezekből szeretnénk egy kis ízelítőt nyújtani a tisztelt Olvasónak. A Megvető kiadó gondozásában jelent meg Kertész Imre: A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt című kötete Monoló­gok és dialógok alcímmel. Az esszék a ho­locaust élményéről, az európai kultúrára va­ló hatásáról szólnak Az írásokat kiegészítik a Szombatban, Magyar Narancsban és a Conturen német folyóiratban megjelent in­terjúk Szintén a Magvetőnél jelent meg Da­los György: A körülmetélés című regénye új kiadásban. A könyv bemutatja, hogy egy kisfiú az ötvenes évek közepén hogyan éli meg saját zsidóságát, családja sorsának alakulását a világháborús szörnyűségek után. Ördögűzés címmel jelent meg Bernard Malamud elbeszéléskötete a Ciceró kiadónál. A könyv 14, magyarul eddig meg nem jelent elbeszélést tartalmaz, melyek 1940 és 1984 között íródtak Az Európa ki­adó adta ki Philip Roth – Pulitzer-díjas amerikai író regényét – Sabbath színháza címmel. A könyv egy vénülő bábjátékos, Mickey Sabbath életét meséli el. Újabb könyv jelent meg a Holt-tengeri tekercsek­ről. Eliette Abécassis: Kumrán avagy ki öl­te meg Jézust? című könyve a tekercsek valódi és elképzelt történetéről szól két bűnügy és izgalmas nyomozás kapcsán. A Múlt és Jövőnél jelent meg a Pap Károly művei sorozat első kötete, a Megszabadí­tottál a haláltól. A két világháború között al­kotó prózaíró könyve Krisztus-regény, a szenvedésről, megváltásról szól. A mű Pap Károly első regénye volt, folytatásokban je­lent meg a Nyugatban. Heller Ágnes: Köl­tészet és gondolkodás című könyve jelent meg szintén a Múlt és Jövőnél. Az esszék a filozófia és az irodalom kapcsolatáról szól­nak, Maimonidesz, I.B. Singer, Berzsenyi művein keresztül. A Palatinus kiadónál je­lent meg Konrád György: Hagyaték című regénye. A könyv egy képzelt város polgár- mesteréről szól, a rendszerváltás problémá­it dolgozza fel. Kozma György Kalandor lé­lek című könyve: egy zsidó és egy antisze­mita nagynéni által determinált személyiség „fejlődésregénye”.

Címkék:1998-09

[popup][/popup]