Konferenciát szerveztünk

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Irodalom

Volt persze izgalom és harag, sértődés és indulat is. A kon­ferencia azonban komoly szakmai és érezhető közönségsi­kert hozott. Jelentős irodalomtudósok és írók foglaltak he­lyet a színpadon, szintúgy a hallgatóság soraiban, és nem­zetközi tapasztalatokkal rendelkező rangos előadók is mél­tatták a rendezvényt.

Folyóiratunk, a Szombat szerkesztősége és a Yahalom Zsidó Szabadegyetem több mint féléves előkészítés után január 8-án és 9-én tartotta A magyar-zsidó irodalom lét­formái című konferenciát.

Egy előadó jegyezte meg: úttörő vállalkozás volt, s a má­sodik nap estéjén nem fejeződött be az esemény. Új foga­lomkör, közelítésmód került általa az irodalmi köztudatba, s talán ez volt a legsúlyosabb momentum, ami a szélesebb tudományos élet egészét érinti.

Bizonyára számos memoár epizódja lesz e két nap, fo­galmazott egy másik vendég.

A jelenlévők mindenesetre értékelték a szervezők erő­feszítéseit, s egy kellemetlen közjátéktól eltekintve (lásd az írói kerekasztal-beszélgetésről szóló tudósításunkat) osztatlanul pozitív visszhangokkal találkozhattunk.

Itt szeretnénk köszönetét mondani az együttműködésért a társszervező Yahalom Zsidó Szabadegyetemnek, jele­sül Török Petrának és Schweitzer Gábornak, akiknek megfeszített munkája nélkül a konferencia nem jöhetett volna létre, előadóinknak, támogatóinknak: a Soros Alapítványnak, az Országos Rabbiképző Intézetnek, a Kings Hotelnek, a Hanna étteremnek, a Közép- és Kelet-Európai Környezetfejlesztési Intézetnek, valamint számos barátunknak, akik a szervezésben közreműködtek.

A Magyar Rádió február 13-án (a Bartók adón) ötvenperces műsort sugároz a konferenciáéval azonos – A ma­gyar-zsidó irodalom létformái – címmel, melyben megszólaltatja az esemény néhány előadóját, és részleteket közöl az írói kerekasztal-beszélgetésből.

Folyóiratunk tavaszi számaiban több előadás szövegét olvashatják majd, s az év második felében terveink szerint a Yahalom és a Szombat közös kiadványaként a konfe­rencia teljes anyaga önálló kötetben lát napvilágot.

Címkék:1996-02

[popup][/popup]