Kisebbségvédelem

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

Részlet az MDF 1989. októberében elfogadott programjából

Az MDF kisebbségvédelmi politikájában külön kell szólnunk zsidó honfitársainkról. Az identitásvállalás szabadságát vallva örvendetesnek tartjuk, hogy az izmosodó magyar demokráciában a Magyarországon élő zsidók közül egyre többen feladatuknak tekintik a tradicionális zsidó hitélet és kultúra értékeinek ápolását.

Zsidók és nem zsidók harmonikus együttélésére két körülmény még napjainkban is bénítólag hat. Az 1944-es holocaust ténye és ezzel összefüggésben Bibó István kérdésfeltevése – felelősségünk azért, ami történt – közgondolkodásunkban még nem került történelmi súlyának és jelentőségének megfelelő helyire. (Nem magyarázat, csupán rideg valóság, hogy a megnagyobbított országterületre számítottan közel 600 000 magyarországi zsidó elpusztítása mellett további nem zsidó százezreknek kellett értelmetlenül meghalniuk a második világháború folyamán, s ezek a rettenetes emberveszteségek sem tükröződnek megfelelően nemzettudatunkban.)

Zsidó honfitársainkkal való kapcsolataink vonatkozásában is érvényesnek tartjuk az MDF Etikai Nyilatkozatának ama megállapítását, miszerint „a Magyar Demokrata Fórum a konfliktusokat is vállalva kiengesztelődésre törekszik nemzetközi, országos és helyi szinten egyaránt. A XX. századi magyar történelem a leszámolások története, amelyek a legnagyobb vesztese minden esetben a nemzet volt. Az MDF egy újabb leszámolás megakadályozása érdekében is szerveződött, mert meggyőződéssel vallja, hogy bosszú csak újabb bosszút szül. Ezzel szemben a megbocsátás és kiengesztelődés szellemében azért küzd, hogy emberekkel való leszámolás helyett az igazságtalan struktúrák szűnjenek meg”.

A múltat nem feledve, tekintetünket a jelen és a jövő feladataira szegezve, az MDF a következő cselekvési program megvalósításán fáradozik.

– Az MDF I. Országos Gyűlésén elhangzott javaslatnak, megfelelően – valamennyi érdekelttel egyeztetve – minden esztendőben emlékezzünk meg a második világháború magyarországi áldozatairól. Emlékezzünk az Auschwitzban és más haláltáborokban elpusztított zsidó és cigány embertársainkra, a harcmezőkön, hadifogolytáborokban, kényszermunkatáborokban elhunytakra, a háború polgári áldozataira.

– A kiskunmajsai MDF példáját követve, lehetőleg minél több MDF-szervezet (.az Ifjúsági Demokrata Fórummal közösen) kapcsolódjék be a helyi zsidó temetők rendbehozatalába.

– Hasonló szellemben az elhagyott zsidó vallási épületek (zsinagógák) helyreállításában és a kegyeletet nem sértő esetleges átalakításában az MDF- szervezetek illetékes munkacsoportjai vegyenek részt.

– Az MDF kezdeményezi, hogy legkésőbb 1994-ben (a deportálások 50. évfordulójára) közadakozásból közterületen is állítsanak emlékművet az áldozatok emlékére.

– Az MDF nem elégszik meg az antiszemitizmus elítélésének elvi deklarálásával, hanem fontosnak tartja, hogy a zsidóság valamennyi – vallási és kulturális – képviseletével termékeny munkakapcsolat alakuljon ki, mely kiterjed az egymás kiadványaiban való publikálásra, egymás rendezvényein előadások tartására, közös emlékestek, ünnepségek megrendezésére.

– Egy jobb jövendő építése érdekében már most, minél előbb elkezdjük ifjúsági szervezeteink minél szélesebb körre kiterjedő együttműködését.

A Magyar Demokrata Fórum olyan Magyarország és olyan Közép-Európa felépítésén munkálkodik, amelyben senkinek nem kell félnie etnikai vagy vallási hovatartozása, annak természetes vállalása miatt.

 

Címkék:1990-01

[popup][/popup]