Királypuccs, 1921

Írta: -bert - Rovat: Archívum, Történelem

Megtalálták a bűnöst!

Hetven éve, 1921 őszén zajlott IV. Károly, az utolsó magyar király visszatérési kísérlete, az úgynevezett király-puccs. Az arisztokrácia és a klérus jelentős része támogatta a király trónigényét Horthyval szemben. Sok történelmi név viselője utazott vele azon a különvonaton, amelyet a budaörsi csatában a kormányhű csapatok megállítottak, és a királyt elfogva Tatára, Tihanyba, majd Bajára vitték. Itt vette fel egy kisebb angol hadihajó, egy monitor, amely őt száműzetése és halála helyére, Madeira szigetére vitte.

Az újkori történelemben szokatlan módon a trónfoglalási kísérlet résztvevői nem részesültek büntetésben. Persze voltak kivételek, a korabeli sajtó beszámolt arról, hogy azért példát statuáltak. Találtak egy személyt, aki nélkül az exkirály nem jutott volna Budaörsig. El is nyerte büntetését a setét lelkű. Megdorgálták és idő előtt nyugdíjba küldték Reisz Sándor mozdonyvezetőt, aki a király különvonatát vezette.

A volt frontkatona egyike volt a MÁV kevés zsidó alkalmazottjának és az egyetlen izraelita azon a bizonyos vonaton.

Mint nyilatkozataiban panaszolta, ő csak – mint kiváló szakember – felettesei utasítására cselekedett. Nagy megtiszteltetésnek vette, hogy a király a vezetőfülkében a szénre leülve barátságosan elbeszélgetett vele.

Többször rá is lőttek a vonatra. Amikor Károly megkérdezte, hogy nem fél-e, azt válaszolta, hogy mint zsidó, mindenképpen meg akarja tartani a királynak tett katonai esküjét.

A keresztény kurzus légkörében jellemző módon kipécézték ״bűnösségét”. Fellebbezései dacára 1922. március 21- ével végképp megfosztották állásától, csekély fizetéssel nyugdíjazták.

-bert

 

Címkék:1991-11

[popup][/popup]