KÉT TÉMA – egy konferencia

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

KÉT TÉMA – EGY KONFERENCIA

A B’nai B’rith és a Konrad Adenauer Alapítvány 2003. január 30-án és 31-én nem­zetközi szemináriumot rendezett, melynek két, első pillanatban egymástól távolinak tűnő témája volt:

Zsidó-keresztény viszony 2001. szeptember 11. után” valamint „A gyűlöletbeszéd és a véleményszabadság jogi értékelése”. A két témát azonban összekapcsolta az, hogy az előadók az antiszemitizmus és rasszizmus elleni fellépés vallási, etikai, peda­gógiai és jogi eszközeit egységes eszközként kezelték.

Az első nap előadói Ludwig Ehrlich a B’nai B’rith Európa tiszteletbeli elnöke, a bázeli egyetem tanára, Dr. Zsengellér József tanszékvezető, a Pápai Református Te­ológiai Akadémia tanszékvezetője, valamint Dr. Horányi Özséb professzor a Ma­gyar Pax Romana elnöke voltak.

A második napon Prof. Dr. Friedrich Kübler a frankfurti Jogtudományi Egyetem korábbi dékánja, Dr. Györgyi Kálmán, a Magyar Köztársaság korábbi legfőbb ügyésze, igazságügy-miniszteri biztos, valamint Dr. Halmai Gábor alkotmányjo­gász, a győri Széchenyi István Egyetem tanára tartott előadást.

A zárszóban Korányi László hangsúlyozta, hogy különösen fontos momentuma a tanácskozásnak, hogy egy német jobboldali párt alapítványa és egy zsidó szervezet közösen gondolkodnak a rasszizmus és idegengyűlölet problémáinak megoldásán.

Címkék:2003-03

[popup][/popup]