Kép, kommentárral

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Képzőművészet, Történelem

Borisz Jakovljev: Zsukov marsall

A szocialista realizmus megbecsült mestere 1946-ban festette ezt a képet Zsukovról, a második világháború neves hadvezéréről. A reneszánsz motívumot bizánci szemlélettel megfestett, megdöbbentően anakronisztikus portré hűen tükrözi azt a sztálini erőfeszítést, hogy az antifasiszta harc pátoszát alárendelje a birodalmi gondolatnak. Az ágaskodó ló patái, miután összetiporták a hitleri jelvényeket, nyilvánvalóan új célok felé törnek Európában. A páncélos hadseregek paripán vágtató parancsnokának volt még egy fegyverténye: az 1956-os magyar forradalom eltiprása. Ennyi hőstett után azonban Hruscsovnak elege lett a „szovjet Bonapartéból”: 1957 nyarán kivette kezéből a fegyveres erők irányítását, s nyugdíjazta a hadvezért, akinek még volt ideje megírni emlékiratait.

 

Címkék:1991-10

[popup][/popup]