Keletiesedő Izrael

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Keletiesedő Izrael

Izrael keleti zsidó kultúrája, vagy aho­gyan ott hívják, a Mizrachi-kultúra egyre népszerűbb az országban. Az eleddig le­nézett és megvetett, „arabénak tartott keleti stílus, zene és érzésvilág immár Iz­rael askenázi származású részét is meg­hódította. A század első felében a Kelet csak a klímában, az arab lakosságban és a mindenki által kedvelt humusz-pita-felafel ételegyüttes szentháromságában nyilvánult meg. Az 50-es években, a Kö­zel-Keletről bevándorolt arab zsidóság viszont alaposan megváltoztatta ezt a képet, hiszen a zsidó állam saját zsidó­ságképe gazdagodott közel-keleti ele­mekkel, ami eddig csak az arab szektor­nak volt fenntartva. Az akkori bevándor­lók gyermekei felnőttek, Izrael pedig – ennek köszönhetően is – egyre inkább betagozódott a közel-keleti térségbe.

A közel-keleti mentalitás és stílus el­uralkodásán kívül ennek jó példáját nyújtja az izraeli könnyűzene fejlődése. A mindig is meglévő „muzika mizrachit”, azaz az érzelgős szefárd-arab esztrád-zene mellett (amely taxikban, piacokon vagy a buszmegállókban harsog) a modern izraeli popzene is elkeletiesedett. A legújabb felmérések szerint az izraeli popzene mai sztárjai közül már nem Arik Einstein a legnépszerűbb, hanem a keleti származású Ejal Golan és Sarit Haddad zenéjét szeretik a legtöbben. Tel-Avivban askenázi izraeliek is elkezd­ték hordani a hamszát (arabul ötöt je­lent), az észak-afrikai eredetű kezet, mely démonelháritási funkciók betölté­sére szolgál és nyakban hordják, vagy helyiségek falára teszik fel. Egyre-másra nyílnak a keleti tánciskolák és a szefárd kabbalista rabbik is divatba jöttek: pél­dául a jemeni eredetű Arje Kadduri kabbalista rabbihoz askenáziak tucatjai mennek amulettekért vagy egyszerűen azért, hogy valamelyik beteg hozzátar­tozójukon „segítsen”.

A politikát is meghódította a kelet. A Sasz, az észak-afrikai eredetű ortodox zsidóság pártjának előretörésén kívül Jichák Mordechaj személyében kele­ti származású (kurd zsidó) miniszterel­nök-jelölt is volt egy ideig, ami évtize­dekkel korábban elképzelhetetlen lett volna.

Címkék:1999-06

[popup][/popup]