Kaszinó lesz a Várkert-Kioszkból

Írta: Árvai Magdolna - Rovat: Archívum, Gazdaság

Izraelből jönnek a dollármilliók

Gombátlanítás, speciális acéllemez szigetelés, 4 millió dollár, vörösrézlapok a tetőre. S hogy e néhány össze­vissza kavart szó hova illik, a fővárosban jövő-menő em­bernek nem kell magyarázni, hiszen azonnal beugrik a kép: Budán készül a Várkert-Kioszk épületének rekonst­rukciója.

Az Ybl Miklós téren lévő jól ismert és jellegzetes épü­letet 1870 és 1879 között építették, eredetileg szivattyúház­nak. 1903-ban alakították át kioszknak, az utóbbi 5-6 év­ben viszont csőlakók tanyájává vált. Korábban persze működött benne a balettintézet, volt vendéglátó egység, még sorolhatnánk mi minden. A küllemében neoreneszánsz stílusú épület állapota egyre romlott, s a műemlék felügyelőség is csak a felügyeletet tudta gyakorolni, pén­ze azonban sem a fővárosnak, sem a kerületi tanácsnak nem volt a rekonstrukcióra. 1991 júliusában azonban, a környéken élők legnagyobb meglepetésére elkezdődtek a munkák a Várkertben. A külön e célra alakult Várkert Részvénytársaságnak két tulajdonosa van, az izraeli illető­ségű Stargive Ltd. és az Ingatlanbank. A felújítás hazai szakemberek szerint több tízmillió dollárba került volna, és legalább 5 évet vett volna igénybe. Az izraeliek azonban másképp számoltak, s a beruházásról Amnon Bor úr­tól a project managertől a következőket sikerült megtud­ni.

  • Az épület stílusa semmiben nem fog változni, az eredeti rajzok alapján állítjuk helyre, és ez év őszére ter­vezzük a kivitelezési munkák befejezését. Jómagam 40 éve vállalkozó vagyok, hatalmas beruházásokat vezet­tem. Iránban például 60 falu vízellátását és 40 falu mezőgazdasági vízellátását építettem ki, s ugyanez mondható el izraeli tevékenységemről is, ahol megemlíthetem, hogy egy 70 ezer négyzetméteres épület kivitelezését ve­zettem Tel-Avivban. Csináltunk gátakat, erőműveket, de ilyen gyönyörű épületen, büszkén mondhatom, még so­ha nem dolgoztam. A maguk magyarországi vállalkozói is, mint azt a munkák során bebizonyították, kiváló part­nerek és alvállalkozóként, jó minőségben, határidőre végzik munkájukat.

A beruházás 4 millió dollárba kerül, s a pénz Izraelből jön. Az Ingatlanbank apportként vitte a vállalkozásba a Várkert-Kioszk épületét. Amnon Bor úr elmondta, hogy a belső termek kialakításában is figyelembe veszik és tartják magukat a régi tervekhez, a déli oldalon lévő bel­ső nagytermet eklektikus stílusban újítják fel. Az alvállal­kozók között az izraeli vállalkozó kiemelte a KÉV Metrót és a Prachtban Kft.-t.

  • Nagyon rossz állapotban találtam az épületet, ami­kor Magyarországra érkeztem. Először mindent gombátlanítani kellett, aztán, mivel a Duna szintje alatt va­gyunk, speciális acéllemez szigetelést kellett alkalmaz­nunk. A belső falakra különleges Zolaton nevű festéket viszünk fel, díszítő festők segítségével a stukkókra. Úgy vélem, ha szeptemberre elkészül a négy szint, Budapest egy Európa-szerte különleges épülettel gazdagodik.

S hogy mi lesz a Várkert-Kioszkból? A válasz rövid és tömör: kaszinó. Méghozzá olyan kaszinó, amelynek üze­meltetéséhez már megalakult az ugyancsak Várkert név­re hallgató társaság. Elnök-vezérigazgatója, Hirsch Kata­lin elmondta, hogy berendezésében és szolgáltatásaiban is különlegeset terveznek megvalósítani. A 600 négyzetméteres pinceszinten, az 500 négyzetméteres földszinten és a galériában is több terem áll majd a vendégek rendelkezésére, és lesz egy exkluzív étterem is az épületen be­lül. A tetőtéri részen helyezik el a gépészeti berendezése­ket. Minden automatizált lesz, a klímaberendezéstől kezdve a biztonsági berendezésekig.

A Várkert Részvénytársaságnak ez az első befekteté­se, illetve beruházása, s nem kevés a külföldi tőke, amit Izraelből idehoztak. Úgy érzem, hogy nem kis feladat előtt állunk majd akkor sem, ha az épület elkészül, hi­szen fővárosunkban ez lesz a nyolcadik kaszinó, és nem könnyű ma e területen dolgozni. Mi egy feltűnően elegáns kaszinóban gondolkodunk, amelynek más lesz a marke­ting tevékenysége, mint a többieké, s vendégeink közé a hazai felső tízezer mellett a turistákat várjuk. Úgy gondo­lom, hogy a külföldiek szívesen hoznak ide tőkét, ha lát­ják, hogy pénzüket belátható időn belül nyereséggel visszakapják. Bízom abban, hogy a kaszinókba nemcsak játszani térnek majd be az emberek, hanem éttermünk is szolgálja mind a hazai, mind pedig a turista igényeket mondta Hirsch Katalin elnök-vezérigazgató. S még hoz­zátette, hogy a volt Várkert-Kioszk pompásan ki lesz világítva. A kaszinó nyitását ez év szilveszterére tervezik. Az üzletasszony azonban a gépek milyenségéről és szárma­zási helyéről egyelőre nem nyilatkozott, mondván, most vannak a legkritikusabb stádiumban, most járják végig a hazai és külföldi kaszinókat, s keresik a legjobb és legkü­lönlegesebb megoldást.

A Várkert-Kioszk épületének rekonstrukciós munkáit tehát, úgy tűnik, nemcsak elkezdték, hanem néhány hó­napon belül be is fejezik, megvan rá a tőke, aktívak és agilisak a befektetők, s Bor úr kiválóan koordinálja a ha­zai és külföldi szakemberek, szinte restaurálásnak nevez­hető munkáját.

Árvai Magdolna

Címkék:1992-06

[popup][/popup]