Kártérítés Franciaországban

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külpolitika

Serge Klarsfeld, Franciaország legismertebb „nácivadásza”, törvényjavaslatot készített. Ez a törvény azok számára adományozna állami nyug­díjat, akiknek szüleit a Vichy- rendszer közreműködésével deportálták Auschwitzba vagy más lágerekbe.

E lépés számára az teremtett ked­vező körülményeket, hogy Jacques Chirac elnök július 16-i beszédében elismerte: a francia állam is felelős a zsidók pusztulásáért. Ilyen nyilatkozat francia vezető szájából még soha nem hangzott el. E kártérítés mintegy 10-15 ezer embert érintene. Franciaország a költségvetési szigor és a szociális kiadások visszavé­telének idejét éli, amiért a közvélemény természetesen neheztel. Klarsfeld szerint azonban a zsidóknak adandó külön juttatás nem szülne rossz vért, mert itt a háború által okozott sebek enyhíté­séről van szó. Más lenne a helyzet, ha anyagi javakat kérne vissza a közösség – mondta Klarsfeld.

A háború után Franciaor­szágban zsidó túlélők tízez­rei kérték és kapták vissza javaikat jogi úton – de szigo­rúan egyéni alapon. Francia- ország ugyanis hagyományai­nak megfelelően nem ismer el etnikai vagy vallási kisebb­séget jogi közösségként.

Klarsfeld törvényjavaslatának hivatkozási alapja ezért egy létező törvény, amely francia politikai foglyok és deportál­tak számára nyújt kárpótlást – és amely az auschwitzi deportáltakra és hozzá­tartozóikra soha nem vonatkozott.

A törvényjavaslat havi 3000 frank (kb. 610 dollár) nyugdíj-kiegészítést irá­nyoz elő az érintettek számára. Az egyik érintett, Jacques Fraenkel, aki­nek egyéni kárpótlási kérelmét egy hó­nappal korábban utasították el, így nyi­latkozott: „Nem a pénz érdekel, hanem az, hogy ezzel a francia kormány jelez­ze: elismeri felelősségét azért, ami tör­tént.” Fraenkel nemrég felkereste a Há­borús Veteránok és Áldozatok Miniszté­riumát és kérte, hogy betekinthessen az apjára vonatkozó iratokba, akit 1941-ben hurcoltak Auschwitzba. Azt a vá­laszt kapta, hogy ez csak 2021-ben lesz lehetséges. Csak akkor tudhatja majd meg a most 65 éves ember, mennyi va­gyont rabolt el a vichyi rendszer apjától, aki 1940 előtt tekintélyes egyetemi ta­nár volt.

Címkék:1996-03

[popup][/popup]