Kapitalizmus kezdőknek

Írta: R. A. - Rovat: Archívum, Izrael

Az alija növekedtével a Tel-Avivi Egyetem úgy döntött, hogy az új bevándorlók részére vállalatvezetői és vállalkozói tanfolyamot in­dít. A 13 hetes tanfolyam elsődleges célja az új jövevények beavatása az üzleti élet rejtelmei­be. Az első 43 hallgató közül 38 a Szovjetunió­ból, vagy Kelet-Európából érkezett Izraelbe.

A tanfolyam a közgazdaságtantól és a szervezeti magatartástól a marketingig, a költségelszámolásig, az üzleti és adótörvé­nyekig számos témát érint. „A kezdeményező­készséget nem tanítjuk, mivel ez általában vele­született tulajdonság, vagy a korai oktatás ered­ménye, később már nem lehet elsajátítanimondja Ejtán Müller professzor, a tanfolyam oktatási vezetője. De reméli, hogy a tanfolyam révén a hallgatók elsajátíthatják az álla­mi, vagy magánszektorában betöltött esetle­ges vezetői álláshoz szükséges tudást.

Hasonlóképpen, a jeruzsálemi Héber Egyetem is nemrégiben indította be a szovjet olék számára újszerű vállalkozói tanfolyamát. Az átadott ismeretanyag felöleli a kiskeres­kedelmet, a szolgáltatásokat és a kisüzemek működtetésének módjait is.

A tanfolyamot a Továbbképzési Intézet fej­lesztette ki, miután konzultált az illető terüle­tek szakembereivel, ideértve a Héber Egye­tem üzleti iskolájának tanárait, kifejezetten a szovjet olék szükségleteinek és hátterének a figyelembevételével. A hallgatók többek kö­zött megtanulják a nyugati közgazdaságtan, az izraeli gazdasági rendszer, a személyek közötti és az üzleti kommunikáció, a vállalko­zási kockázat és az adószabályok alapelveit.

R. A.

Címkék:1992-01

[popup][/popup]