Jövőt köszöntő búcsúszó

Írta: A Magyar Zsidó munkatársai - Rovat: Archívum

A SZOMBAT megjelenésével végképp elköszön az olvasóktól a Magyar Zsidó független politikai és kulturális folyóirat.

 

Első száma 1987 őszén, az utolsó (harmadik) szám 1988 tavaszán jelent meg. Illegális, szamizdat-folyóirat volt, és előállítása, terjesztése az akkori (hej, de régmúlt!) idők ismeretes nehézségeibe ütközött. A 3. számot 1988 márciusában elkobozta a rendőrség: szállítás közben csaknem valamennyi példány a kádárista „gondolat és sajtószabadság” áldozatául esett. Több mint két hónapba telt, amíg sikerült – más technikával és az akkor londoni emigrációban tevékenykedő Krassó György „Magyar Október” sajtóügynökségének segítségével – előállítani a 3. szám utánnyomását.

 

A MAGYAR ZSIDÓ mindössze ezer példányban látott napvilágot, de bízvást elmondható, hogy olvasóinak száma több ezer volt, hatása pedig jóval nagyobb, mint e számokkal kifejezhető lenne. A Magyar Zsidó már címével megvallotta: nyíltan vállalja zsidóságát, de nem tagadja meg kettős kötődését sem. Szerénytelenség nélkül állítható, hogy emiatt zsidók és nem zsidók széles köre fogadta örömmel. A folyóirat nem volt hibák és gyöngék nélkül való, de reméljük, érdeméül tudják majd be, hogy a magyar zsidóság jogaiért és a magyar demokráciáért egyazon akarattal kívánt küzdeni, és hogy eltérően a pártállam és Egyházi Hivatala kegyelméből működő hivatalos zsidó vezetéstől, valahára megszólaltatta az Izrael és a szovjet zsidóság iránti szolidaritás hangját is. A Magyar Zsidó tónusával, politikai irányával és az illegalitás vállalásával azt akarta demonstrálni, hogy a meghunyászkodás helyett a küzdelmet tartja célravezetőnek.

 

*

 

MÁR FOLYTAK a 4. szám kiadásának előkészületei, ám közben a belpolitikai események felgyorsultával mind világosabbá vált, hogy új helyzet áll elő. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület szervezése javában folyt már, és remélni lehetett, hogy hamarosan megjelenhetik egy olyan zsidó folyóirat, immár legálisan és nyíltan, melynek mind a szerkesztősége, mind az olvasótábora jóval nagyobb lesz. Ez a remény valóra vált.

 

A SZOMBAT nem jogutóda és a szó szoros értelmében véve nem is politikai örököse a Magyar Zsidónak. Már csak azért sem, mert nem vallja magát politikai folyóiratnak, noha bizonyos politikai problémákkal, eseményekkel óhatatlanul foglalkoznia kell.

 

A SZOMBAT mégis azt a politikát folytatja a zsidó azonosságtudat erősítése, a zsidóságnak a magyar demokratikus társadalom létrejöttében való tudatos részvétele érdekében, a magyar zsidók és Izrael kapcsolatainak gazdagításában, amelyet a Magyar Zsidó is képviselni kívánt. Ezt a folyamatosságot egyebek közt az is kifejezi, hogy a Magyar Zsidó szerkesztőinek egyike, Gadó György, helyet kapott az új folyóirat szerkesztőségében.

 

*

 

JÓ MUNKÁT, sok sikert kívánunk a Szombatnak!

 

A Magyar Zsidó munkatársai

Címkék:1989-11

[popup][/popup]