Jom-Kippur kóton

Írta: Lózsy Tamás - Rovat: Archívum, Hagyomány

 A hónapkezdetet megelőző” nap nem csupán az újhold ünnepének előnapja, hanem egyúttal Jom Kippur kóton, „Kis Jom Kippur” engesztelőünnep is. Mint ahogy évenként egyszer a „nagy” Jom Kippur, úgy havonként ez a kis bűnbocsánati böjtnap, illetve az ez alkalomból elmondott imák hivatottak a magunkba szállás, lelki újjászületésünk élőkészítésére.

A Jom Kippur kóton szokása egyedülálló, még a Sulchan Áruch törvénykódex sem tesz róla említést. A szokás gyökereit a 16. század második felében, Cfat városka misztikusainál fedezhetjük fel, az 1573 körül élt Rabbi Mose Kor doberónál említve elsőként.

A holdfogyatkozás jelensége a kabbalisták eszmevilágában az Isteni dicsfény „otthontalanságának”, a Szentség erejének szétszóratásbeli megfogyatkozásának jelképévé vált. A Hold megújulása pedig a megváltással elkövetkező be- és kiteljesedés, az I-teni szellemnek harmadik Szentély majdani felépülésével lehetővé váló otthonra találásának allegóriája lett.

A ma embere számára teszi világosan érthetővé a Jom Kippur kóton jelentését Jehuda Dov Singer z.c.l., Széfer Ziv Haminhagim című könyvében: „Mint ahogy a hónap feje engesztelés a Hold fogyatkozására, s ezért hozták a Szentély Ros Hodes-i kecskebak-áldozatát; féljen az ember, hogy egész szívvel teljes bűnbánatot tegyen, azaz cselekedjék a hónapkezdet előtti napon, mint Jom Kippurkor, s javítsa ki minden vétkét, melyek a testben és a lélekben rejtőknek. Vallja meg bűnét nagy sírással és teljes megbánással, hagyja el a rossznak útját, hogy a hónap beköszöntekor új élőlényhez hasonlóvá legyen, s akkor a hónap kezdete az engesztelés ideje lesz az egész elmúlt hó bűneire.

Az évnek négy hónapjában nem mondjuk a Jom Kippur kóton szertartás imáit. Hesván hónapban még túl közeliek a megelőző hónap Félelmetes Napjai; Tévét havának újholdja Hanuka napjaira esik; Ijjárban az elkövetkező hónap (Niszán) okán, mikor is nem mondunk könyörgéseket és bűnbánó imákat: Tisri havában pedig az új év beköszönte miatt. Ezen hónapnevek kezdőbetűi, a Jom Kippur kóton jellegét meghatározva, a vétek szó héber megfelelőjét adják.

Részletek a Jom Kippur kóton imáiból

E nap legyen mérlege minden bűnömnek,

Csökkentve szűnnek meg, a Holdhoz hasonlóan,

Ma, egyedül, mentségeim számossá lesznek,

S kifakad a bimbó és virággá lesz.

E nap legyen…

Íme, a hónapok fejeit népednek adtad,

Engesztelés idejéül, minden nemzedékére,

Szeretteidtől a vádlót1 eltávolítottad

Ezért elébed megyek könyörgésünkkel,

A megelőző napon2 mert akkor leszek hibátlanná,

Visszatérek az Úrhoz,

Megtelepszem, s nem leszek többé vendég.3

E nap legyen…

Nagy kegyességedben Te vagy királyom,

Felállasz, s megkönyörülsz Cionon4 Szentünkön5

Nyugalmad lakhelyét6 tedd tiszteletté,

Mert ott hozzuk újholdi áldozásunkat,7

Kérlek, I-ten, küldd hordozóját8 fejünk koronájának,

Mert ott vágyik szívünk a ragyogásra.9

E nap legyen…

Jegyzetek

1. A kategor – maga a Sátán 2. A hónapkezdetet megelőző napon. 3. A megtérés megnyugvást hoz a bűntelen számára. 4. Cion hegye, a Templomhegy. 5., 6. A Szentély. 7. Égő áldozatként két fiatal bikát, egy kost, hét(darab) éves, hibátlan juhot. 8. A felkent főpap, más magyarázat szerint a Messiás. 9. A Szentélybe vágyik szívünk, látni az I-teni dicsfény ragyogását.

Lózsy Tamás

 

Címkék:1993-01

[popup][/popup]