Jeruzsálem áv hó 9. előtt

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hagyomány, Irodalom

A következő szemelvény A. B. Jehosúá „Szerelmesek” című regényének egy kis részlete, ami azt érzékelteti, hogy milyen Jeruzsálem hangulata a böjt előestéjén, és ez ho­gyan hat egy nem vallásos személyre.

Visszamegyek újból a vallásosak negyedébe. Körbe-körbe átfé­sülöm az utcákat. Itt most különös hangulatot tapasztalok, lehetet­len nem észrevennem. Egymás után zárnak be az üzletek, az embe­rek vászoncipőben járnak, mintha ünnep volna vagy gyásznap. Pe­dig nincs ünnep. Estefelé megint a kisvendéglőnél találom maga­mat. Bemegyek. Nincs bent rajtam kívül egyetlen vendég sem. Az asztalok tiszták, a székek az asztalokra forgatva. Leülök. A vendég­lős a szomszédos szobából nyíló ajtón odajön hozzám. Meglepetten néz rám. […] Hallgat, zavarban van.

  • Ugyanazt kérem, mint délben…

A vendéglős tétovázik, az órájára néz, azután a konyhába megy, és kihoz onnan egy megrakott tányért, egy szelet kenyeret. Hozzálátok, de evés közben majdnem elalszom, a fejem az asztalra hanyatlik. A vendéglős megérint.

  • Igyekeznie kellene, uram… kezdődik a böjt…

A böjt?

  • Holnap áv hó kilencedike… igyekezni kell…

  • Áv hó kilencedike? Holnap?

Az úr elfelejtette?

  • Igen, elfelejtettem…

  • Más járhatott a fejében…

[…]

A nap még le sem ment, és én már alszom. Zűrzavaros alvás ez, hallom az utca lármáját, a gyerekek fecsegését, ahogy egymás szavába kapnak, és látom, hogyan csap át a világosság tapintható sötétségbe. A közeli imaházból idehallatszanak Jeremiás próféta si­ralmainak szomorú dallamai.

Jólesz László fordítása

Címkék:1992-06

[popup][/popup]