JAVNE KÖNYVEK

Írta: (babits) - Rovat: Archívum, Hagyomány

(ÚJ SOROZAT, 1.)

Add nekünk Javne városát, hogy ott taníthassuk, Istenünket szolgálhassuk és törvényeink szerint élhessünk!” – Rabbi Jochanán ben Zakkáj kérése Vespasianus császárhoz Jeruzsálem ostroma idején.

Ezzel a mottóval indult útjára 1941-ben a Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége kiadásában a Javne-könyvek sorozata. A maga korában nagy népszerűségnek örvendett e vállalkozás, hiszen három év leforgása alatt tizenhét kötet jelent meg. Széles tömegek részére tárta fel ez a sorozat a zsidó kultúra ismert és kevésbé ismert területeit egyaránt.

Számos kötet napjainkig alapvető forrásul szolgál, mint például: Herzl Tivadar: Ha akarjátok, nem mese; Martin Buber: Száz chászid történet; Joszéf Klauzner: A modern héber irodalom története, vagy végül, de nem utolsósorban Bük Miklós: A kétezer éves út című kötete.

Ennek a sorozatnak szinte minden egyes darabja igazolta azt a történelmi csodát, mely szerint Izrael népe meghazudtolja a népek életének általános törvényszerűségeit. Régi példázat tanítja ugyanis, hogy a „kard és a könyv egyszerre adatott az égből!” – az embernek választania kell a kettő között. A zsidóság már nagyon régen a könyvet választotta. A szellem ereje pótolt minden más hatalmat. A babiloni fogság után már tudatos volt ez a választás: „nem erővel és nem sereggel, hanem az én szellememmel…”. Ez a hit ezt a közösséget több ezer éven át össze-, illetve megtartotta. Újra és újra erőt adott a zsidó sorsot megélni.

Ennek a hitnek legősibb és legerősebb forrása természetesen a Biblia. A Szentírás (az írásbeli tan) írásba foglalását követően a régi mesterek tovább magyarázták, kiegészítették, alkalmazták a Tórát a mindennapokra. Megteremtették a vallásos törvény és tanítás tradícióit. Minthogy e hagyományokat csak egy hosszú fejlődés eredményeként foglalták írásba (Talmud), összefoglaló nevük „szóbeli tanítás” lett. A Szentíráson alapuló, és egyre fejlődő jog és törvény héber neve „haláha”, ami szerint az életben járni kell.

1943-tól, az utolsó Javne-könyv megjelenésének évétől kezdve évtizedeken keresztül egyre kevesebben járták a hagyományos tanítás szerinti élet útját.

Ennek egyik következménye, hogy az utóbbi évektől eltekintve csak elvétve jelent meg általános zsidó vallási ismereteket nyújtó kiadvány. Ezen belül a legkisebbek, a gyermekek részére szinte semmilyen segédkönyv nem volt hozzáférhető.

Ezt a régtől fogva ellentmondásos helyzetet hivatott ellensúlyozni a Magyar Zsidó Közösségi Iskola Alapítvány most közreadott igényes, szép kiállítású kötete, amellyel újraindították a nagy múltú Javne sorozatot.

Pataki Mária és Pintér József „Zsidó kultúra és hagyomány, 1-2. (Javne-könyvek, új sorozat, 1.)” címmel megjelentetett könyve úttörő vállalkozás a maga nemében. Az előszót író Raj Tamás lényegre törően világít rá a háborús pusztulás utáni újrakezdés – az új szellemiség kialakítása és a zsidó öntudat felélesztése iránti elhatározásra.

Amikor tavaly Javne névvel közösségi zsidó iskolát alapítottak Budapesten, egyúttal felmerült az igény a szellemi elődök rangos sorozatának folytatására is. Az MTA Soros Alapítvány támogatásával kiadott első kötet tiszta forrásul szolgál úgy a diákoknak, mint az oktatóknak, a legalapvetőbb zsidó szimbólumok, vallási és ünnepi szokások könnyed, játékos formában való elsajátítására.

A jól szerkesztett és gazdagon illusztrált kötetet remélhetőleg újabbak is követik.

(babits)

Címkék:1991-10

[popup][/popup]