Izraelnek el kell tűnnie!

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külpolitika

– hangoztatja még mindig a líbiai diktátor

Moammer Ghadhafi ezredes, „a líbiai forradalom vezére” sajtótájé­koztatón fogadta a nemzetközi sajtó munkatársait Tripoli peremén, az egyik kaszárnya udvarán álló nagy elnöki sátorban. Ez alkalommal – még januárban – hosszan fejtegette külpolitikai elgondolásait, melyekről itt a Neue Zürcher Zeitung nyomán közlünk összefoglalót.

A kelet-európai forradalmak kap­csán Ghadhafi kijelentette: már ré­gen megmondta, hogy a berlini falnak el kell tűnnie. Szerencsét kí­vánt a kelet-európai országoknak, de intette őket, ne kötelezzék el ma­gukat a „hamis demokrácia” nyugati rendszere mellett. Ez éppúgy csődöt mondott, mint a kommunizmus, a megoldás pedig nem más, mint az a világkormány, amelynek létrejötté­ről az ő Zöld Könyve tartalmaz té­teleket.

A Jaltában megszabott rendet Európa keleti felén most felszámol­ják – folytatta Ghadhafi -, ámde az izraeli állam is e rend produktu­ma. Ezért hát fel kell és fel is fog­ják számolni. Nem a muzulmánok, hanem a keresztények üldözték a zsidók részvétre érdemes vallási kö­zösségét, ők késztették kivándorlás­ra Palesztinába. A kereszt, amit a keresztények a nyakukban viselnék, annak a jele – állította az ezredes -, hogy még mindig nem bocsátot­tak meg a zsidóknak. Az igazságta­lanságot, ami a zsidókat kivándor­lásra indította és mai politikai veze­tőik uralma alá hajtotta, és ami a szovjet zsidókat még ma is elűzi ha­zájukból, azzal kell jóvátenni, hogy lehetővé teszik számukra a visszaté­rést az országokba, ahol hazájuk volt. Ghadhafi azt állította, hogy a muzulmánok készek visszafogadni ez országokból származó zsidókat.

Ha majd ez megtörténik, akkor a palesztinok is visszatérhetnék az or­szágba, amely az övék, őket illeti meg, és amelyből azok üldözték el őket, akik ennek az országnak egyes részeit kétezer évvel ezelőtt lakták.

Elfogadna-e Ghadhafi olyan békés rendezést, amelyet Izrael és a PFSZ valósítana meg? – kérdezték az új­ságírók. A válasz: Nem, merít Izrael a kétszáz rakétájával és az ezekhez tartozó atomtöltetű robbanófejekkel túlságosan veszélyes az arab világ számára, semhogy mint állam fenn­maradhatna.

Arab államok különböző tömörü­léseiről szólva (és ezek egyikéhez, a maghrebihez tartozik Líbia is) Ghadhafi csalódottságának adott hangot a maghrebi unió eddigi ered­ményei láttán, és hangsúlyozta, hogy célja továbbra is a teljes arab egy­ség.

Harmadik fő külpolitikai kérdés­csoportként a Távol-Kelet problé­máit említette a líbiai vezető. A második világháború következményeit Japán térségében is él kell takarí­tani. Japánnak jogot kell kapnia sa­ját hadserege korlátozások nélküli kiépítésére. A Szovjetunió tartozik visszaadni a japánoknak a Kurili szigeteket.

A líbiai belpolitikában és gazda­sági életben tapasztalható enyhülés, valamint külpolitikai téren Líbia közeledése Csádhoz és Egyiptomhoz, két régi ellenfeléhez, aligha jelent mást, mint taktikai lépéseket – összegezi a tekintélyes svájci lap szemleírója. Ghadhafi kitart eddigi Stra­tégiai irányvonala mellett, és ha kis­sé visszahúzódik, csak azért teszi, hogy nagyobbat ugorhasson. Célja: a Harmadik Világ forradalma a Zöld Könyv értelmében, valamint az arab egység megteremtése és Izrael Állam likvidálása.

– ó

Címkék:1990-04

[popup][/popup]