Izrael – A high-tech befektetések konjunktúrája visszatér

Írta: S. G. - Rovat: Archívum

Izrael – A high-tech befektetések konjunktúrája visszatér

Az izraeli tőkebefektetésről szóló éves jelentés meg­erősíteni látszik, hogy a high-tech szek­tor lassan kilábal a pangásból. 2003-ban 1,01 milliárd dollárnyi működötö­ké áramlott az izraeli high-tech cégek­be, s így a beruházások már ötödik éve meghaladják az egy milliárd dollárt.

Bár az összeg 11 százalékkal elmarad a 2002-es 1,138 milliárd dollártól, a be­fektetésekből ezúttal hússzal több – összesen 372 – izraeli cég részesült. Rá­adásul 2003 második felében 529 millió dollárt fektettek be – 2000 óta ez volt az izraeli high-tech cégek legjobb második féléve.

Az IVC Research Center éves jelen­tése szerint 2003-ban háromszor annyit fektettek be induló cégekbe, mint az előző évben. Az IVC 125 tőkebefek­tetőt kérdezett meg, amelyek közül 66 izraeli vezetésű cég, 59 pedig más, főleg külföldi befektető szervezet. Zeév Holtzman, az IVC kutatási elnöke opti­mista 2004-et illetően: „Tekintettel az élénkebb izraeli és külföldi tőkepiacok­ra, növekedést várunk a technológiai befektetések terén.”

A külföldi befektetők az izraeli high-tech befektetésekből közel 60 százalék­kal – 589 millió dollárral – részesedtek. Az izraeli kockázatitőke-társaságok – amelyek nagyrészt külföldön gyűjtött alapokat kezelnek – 421 millió dollárt invesztáltak.

„A terror elleni háborúnk dacára, vagy talán éppen ezért, Izrael tovább fejleszti technológiáját” – mondta Jon Medved, a jeruzsálemi székhelyű Israel Seed Fund társalapítója. Medved fel­hívta a figyelmet az amerikai belbizton­sági minisztérium nemrég Izraelbe láto­gató delegációjára, amelynek számos kongresszusi tag és szenátor mellett több mint két tucat üzletember volt a tagja, akik izraeli cégekkel kívántak együttműködni. Márciusra várják a következő küldöttséget, 25 vezető befek­tetővel.

„Bár a látogatások száma még nem érte el az intifáda előtti szintet, a nem hivatalos utazási bojkott ezek szerint véget ért – jelentette ki Medved. – Az­zal, hogy tavaly több mint egymilliárd dollárt fektettek be több mint 400 cég­be, Izrael újra bebizonyította, hogy a mi ’Szilícium Vádink’ valóban a világ második Szilíciumvölgye. 2004-ben még jobb eredményekre számítok.” Medved szerint Izrael – arányaiban – már megelőzi Európát. „Ha összeha­sonlítjuk az összes izraeli befektetést egy Hollandiához hasonló fejlett orszá­géval, akkor nálunk egy főre számítva ötvenszer annyit ruháznak be a kezdő high-tech vállalatokba.”

Izrael technológiai szuperhatalom hír­neve meghazudtolja a nemzetközi politi­kában érezhető elszigeteltségét. „A hű­vös politikai szelek ellenére Európa még mindig Izrael legfontosabb kereskedelmi partnere – mondja Medved. – Izrael nö­vekvő high-tech szektora természetes ré­sze a nagyvilággal folytatott létfontossá­gú kereskedelemnek. Az Indiához, Kíná­hoz, Koreához stb. fűződő kötelékeket erősen befolyásolják gazdasági kapcso­lataink. A Jane’s Defence Weekly sze­rint Izrael ma – az Egyesült Államok és Oroszország után – a harmadik a védel­mi technológia exportja terén.”

A Kaliforniában született Medved úgy tartja, hogy az amerikai zsidó kö­zösség fontos szerepet játszhat Izrael high-tech szektorának ösztönzésében. „A következő kihívás az, hogy még több tőkét gyűjtsünk be, valahol egy- és kétmilliárd dollár között. Az amerikai zsidó közösségek is beszállhatnak ezekbe a kockázatitőke-alapokba. Ezek jó be­fektetések, ugyanakkor Izrael jövőjét építhetik.”

Növekszik a befektetők kö­rében a biotechnológiát, az or­vosi eszközöket és a diagnosz­tikát magában foglaló élettudományi szektor népszerűsége is. 2003 negyedik negyedévében ez az ágazat már ugyan­akkora tőkét vonzott, mint a távközlés és a szoftvergyártás: 64 millió dollárt.

Ugyanakkor az internetes cégek a be­fektetések csökkenését kénytelenek el­könyvelni. 2003-ban tizennégy interne­tes cég csak 41 millió dollárt vonzott – az összes tőkének alig négy százalékát. Összehasonlításképpen: 1992-ben, az internetes konjunktúra csúcsán 102 internetes cég 330 millió dollárt gyűjtött be, az összes befektetés 33 százalékát.

S. G.

Címkék:2004-03

[popup][/popup]