Iskoláinkban még több gyerek

Írta: (-ai) - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

Örvendetes hír:

Az öntudatra ébredés biztos mércéje és fennmaradásának záloga, hogy három iskolánkban évről évre növekszik a létszám. Történik ez annak ellenére, hogy megfelelő épületek hiánya akadályozza a még nagyobb méretű gazdagodást. Az új tanévről az alábbi információkat kaptuk:

ANNA FRANK GIMNÁZIUM, DR. BEREND RÓZSA, igazgató: Három év alatt megduplázódott tanulóink száma, már 182 diákunk van. Májusban egy osztálynyi gyerek érettségizett, míg most szeptemberben két első osztályt indíthattunk 44 tanulóval. Még többen lehetnének, hiszen a múlt ősszel három elsős osztályban szólalt meg a csengő, de most már nincs hely több gyereket befogadni. Nem kezdhetünk hozzá nagy tervünk megvalósításához, az elemi iskola kiépítéséhez sem. Hónapok óta nem kapok információt arról, hogy hol tartanak a tárgyalások az Abonyi utcai épület visszajuttatásáról…

(A szerkesztőség megjegyzése: Mi úgy tudjuk, hogy rövidesen – lehet, mire lapunk megjelenik, már megtörtént – ismét tárgyalnak a MAZSIHISZ képviselői az ELTE rektori hivatala és a minisztérium illetékeseivel. Mi csak a Baár Madas – Móricz Zsigmond gimnáziummal példálózhatunk: hogy a református egyház visszakaphassa iskoláját, s a kitűnő’ állami intézmény is töretlenül folytathassa nevelését, számukra majd 1 milliárd forintért nagyszerű iskolát építettek fel állami és önkormányzati pénzből – rekord gyorsasággal!)

MSZORET AVOT ALAPÍTVÁNYI ISKOLA, DR. HARASZTI GYÖRGY, igazgató: Jelentősen megváltozott pedagógus karral kezdtük a tanévet. A válságot leküzdöttük, a szülők bizalmat szavaztak azzal, hogy gyerekeiket továbbra is ránk bízzák, nem vitték más iskolába. Biztos, hogy nem fognak bennünk csalódni. 17 elsős elemistával kezdtünk, míg a „legidősebbek” már másodikos gimnazisták. Összlétszámunk: 462.

LAUDER JAVNE KÖZÖSSÉGI ISKOLA, SZESZLER ANNA, az elemi igazgatója: Már 156 gyerekünk van, az 50 elsős növelte meg számunkat. Még többen lennénk, ha a helyhiány miatt nem kellett volna a jelentkezők többszörösét elhárítani! Iskolánk így is a város három részére szóródott szét, ugyanis a Rózsadombon is kénytelenek vagyunk tantermeket bérelni.

NAGY ÉVA, iskolatitkár: A gimnáziumba is csak harmadát vehettük fel az elsőbe jelentkezőknek, 54 tanulót. Ez nem csak a tantermek miatt történt, nem is szándékozunk évfolyamonként két párhuzamos osztálynál többet indítani. Most már 160 gimnazistánk van. Számukra a Tárogató úti tantermekért és az oktatáshoz szükséges más termekért évi 22 millió forint bért fizetünk.

(-ai)

Címkék:1992-10

[popup][/popup]