Hum úr, az országismertető

Írta: (róbert) - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

A közelmúltban majd egy hóna­pot töltött Magyarországon Jichák Hum, ismert izraeli író és országismertető. Akik találkoztak vele, nem­csak szellemi élményben részesültek, hanem egy, a XX. századot tükröző nem mindennapi életút állomásait is megismerhették. 1922-ben a soproni Várkerület 22. szám alatt Braun Fe­renc néven jött a világra. Tizenegyen voltak testvérek, apja szabóként dolgozott. Iskolai éveire talán a soproni iparosok szorgos élete következett volna, amikor bekapcsolódott az Aviva Barisszia elnevezésű soproni cio­nista ifjúsági szervezet munkájába. Mint annyi más sorstársa, munka­szolgálatos volt, majd hamis papí­rokkal vett részt a cionisták földalatti embermentő tevékenységében. 1944. május 20-án a Bulbul török hajó fe­délzetén indult Haifa felé. A hajó ak­nára futott, öten menekültek csak meg. Ő egy palesztinai kibucban hasznosította az almásfüzitői hahsarán (cionista előkészítő tanfolyam) szerzett tehenészeti ismereteit. Köz­ben természetesen harcolt Izrael füg­getlenségi háborújában, majd újság­író lett. 1958-ban publikálta Meséld el fiadnak – Izrael újjászületésének történe­te című első könyvét. Számos írásá­ban foglalkozott a vészkorszakkal. A folytonos írói munka mellett számos előadást tartott, szótárakat is szer­kesztett. Ez a föld című – szerényen országismereti kalauznak nevezett – magyar nyelvű munkája Tel-Avivban immár második kiadásban jelent meg. A tartalmilag gazdag összefog­lalóban négyezer év izraeli történel­mi emlékeiről szinte mindent megta­lál az érdeklődő, amire szüksége le­het. Fontosságára jellemző, hogy Mose Kol, izraeli turisztikai miniszter írt hozzá előszót.

1968-tól foglalkozik idegenveze­téssel és országismereti előadások­kal. Diavetítéssel kísért programjai Amerikában is nagyon népszerűek. 1970-től – mivel mellékesen pilótaként is dolgozott, az útépítés mellett – El-Al tisztviselő.

Mindig részt vett a magyar ajkú iz­raeliek társadalmi életében. 1956-ban a Hitahdut Oléj Hungária titkárává választották. Most már „csak” az Iz­raelben élő Soproniak Baráti Körének titkári feladatait látja el. A kör el­nöke a patinás soproni kereskedőcsa­ládból származó Breuer Dávid. Összejöveteleiket újabban nem Tel-Avivban, hanem a jeruzsálemi Cion-hegyen, a soproni hitközség emlék­táblájánál tartják.

Hum úr Budapesten tárgyaláso­kat folytatott útikönyve kiadásáról. Reméljük, hogy a Medicina Kiadónak módjában lesz megjelentetni ezt e kitűnő munkát!

(róbert)

Címkék:1992-01

[popup][/popup]