Hozott ötletből míves kivitelezés

Írta: Magén - Rovat: Archívum, Képzőművészet

Ismét tanúi lehetünk a művészet időn és téren át gyűrűző megtermékenyítő hatásának. A Szombat 1992. szeptemberi számában bemutattuk az Ámos Imre 1940-ben megjelent 14 eredeti metszetét. A reprodukciók felkeltették Kass János grafikusművész érdeklődését, aki rézkarc-sorozatot készített Zsidó ünnepek, címmel. A magyar grafika doyenje rézkarcain a ceruzafinomságú vonásokkal ábrázolt, hófehérbe öltözött, átszellemült arcú, remek testi felépítésű figurák, mintha a messiás eljövetele utáni korból lépnének elénk. Áhítat lebeg ezeken a zsidó tárgyú képzőművészeti jelentős alkotásokon. A 100 számozott példányban megjelent, bársonnyal borított mappa a műértők érdeklődésére tarthat számot.

Aki ismeri a művészettörténetet, az tudja, hogy gyakran különféle alkotások egymásra hatásának láncreakciója eredményezte a remekműveket. A két művész grafikai lapjait nézegetve azonban elgondolkodtató, hogy a szinte teljes egészében Ámos Imre kompozíciós megoldásaira építkező Kass nem tévedett-e olyan mezőkre, melyeket már aligha nevezhetünk egyszerűen művészi inspirációnak.

Vajon mi késztetett egy jelentős művészt arra, hogy egy másiktól kölcsönözzön, mégpedig egy sorozat lapjainak minden egyes darabját? A zsidó ünnepek és szokások sorából Amos által kiemelt 14 jelenet egyetlen közös tulajdonsága az, hogy ő metszette őket linóleumba. A most megjelent mappa ezt a 14 jelenetet Zsidó ünnepek cím alatt gyűjti egybe, figyelmen kívül hagyva azt, hogy például a tefilin rakása nem kötődik az ünnephez, de így van ez az újholddal is. A nagykállói haszidok között felnőtt Ámos metszőkése alól saját élményei bontakoztak ki, egyben tükrözve a kort, melyben születtek. Kass idealizált, megközelíthetetlen alakjai kifürkészhetetlenek, mint a távoli Szfinx.

A Kass mappa egyébként nem is tagadja származását, hiszen az eredetileg Ámos mappához írott Naményi Ernő féle szöveg kíséri.

Aki e rézkarcokat nézi, azt áthatja a belőlük sugárzó mennyei tisztaság. És talán ez a lényeg, minden más mellékes. Olyan zsidókkal találkozunk ezeken a lapokon, akikben az isteni parancs testesül meg: „Legyetek papok népe és szent emberek…” (Kass János: Zsidó ünnepek. 14 rézkarc, a kiadást gondozta a 3 B KFT.)

Magén

Címkék:1993-06

[popup][/popup]