Hogyan is van az a bizonyos 1 plusz 1 százalék

Írta: Endrődi László - Rovat: Archívum

Hogyan is van az a bizonyos 1 + 1 százalék?

Érdeklődéssel olvastam, hogy az adófizető polgárok a zsidó intézmé­nyek számára egy befizetőre vetítve kb. 5000 forintról rendelkeztek. Más befi­zetők katolikus intézmények javára kb. 2200 forintról nyilatkoztak. Egyik párt vezetője ezt így kommentálta: „Van, ahol a bankárok átlaga a magasabb, van, ahol a szegényeké.”

Egyes kormányzati köröknél az észrevé­tel felkarolásra kerülhetett, és tervezik, hogy a befizetők aránya szerint „átlagol­nak”. Ez a szándék önmagában is botrá­nyos, mert szerzett jogokat sért Ha a kor­mányzati szándék megvalósul, a zsidó és nem zsidó adófizetők létszámarányára te­kintettel a zsidó intézmények javára átu­talt összeg akár a felére csökkenhet Érde­mes megvizsgálni az adófizetők területi számarányát. A vidék és polgárai általá­ban mindig kevesebb adót fizettek, mint a (fő)város lakói. Most egyes politikusok szemét csípi, hogy a megmaradt budapes­ti zsidók személyi jövedelemadójából sza­badon választható 1 + 1 százalék átlaga több mint duplája az országosnak. Olyan országok példájára hivatkoznak, ahol ilyen főváros-falu szelekció nem történt.

A napilapokban megjelent híreszte­lések arról, hogy esetleg korlátozzák a személyi jövedelemadó egy százaléká­nak egyházakhoz juttatási jogát (min­den e célra beérkezett pénzt egy „ka­lapba” tennének, azt elosztanák az egyes, egyházaknak beérkezett adományok száma szerint), levélírónkhoz ha­sonlóan sokakat döbbentett meg. A tudósításokból azt olvasták ki, hogy a törvénymódosítás elsősorban a Hitköz­ség számára lesz hátrányos. Arról azonban nem volt semmiféle informá­ció. hogy a másik egy százalékot, amely kulturális, szociális, jótékonysá­gi stb. alapnak, egyesületnek utalható, hasonló veszély fenyegetné.

Ezért csak az egyházakat, felekezete­ket megillető egy százalék miatt keres­tük meg a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Egyházi Kapcsolatok Titkárságán dr. Semjén Zsolt helyettes államtitkárt, aki hivatalos kormányzati álláspontként közölte: A törvény e pa­ragrafusára semmiféle módosítás nem készül, tehát változatlanul az adózó ál­tal megjelölt egyház, a mi esetünkben a Mazsihisz kapja meg az egy százalékot.

Címkék:1998-12

[popup][/popup]