Hírvilág

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

TITKOS ZSIDÓK RENESZÁNSZA PORTUGÁLIÁBAN

Az ibériai országban egyre többen keresik zsidó gyökereiket – ez a keresés kezd egyfajta divattá válni. A zsidó közösséget 1497-ben űzték ki az országból, ekkor becslések szerint több tízezren kényszerültek arra, hogy színleg keresz­tény hitre térvén titokban gyakorolják zsidó hitüket. A döntő többség az idők során beolvadt, de még mindig több ezerre becsülik azoknak a számát, akik zsidó származásuk emlékét őrzik esetleg valamilyen töredékes formában vallásukat is gyakorolják. Az elmúlt években egyre több közéleti személy jelentet­te ki büszkén a nyilvánosság előtt, hogy ősei hajdan converso-k, keresztény hitre térített zsidók voltak. Legutóbb Lisszabon korábbi bíboros érseke szólott a nyilvánosság előtt zsidó gyökereiről.

NINCS ÚJ A NAP ALATT Costa Rica vezető hetilapja a közelmúlt­ban a „Zsidó hatalmat” választotta vezércikke témájául. Az újság arról érteke­zik, hogy bár a zsidók igen kevesen vannak, „mégis behatoltak az ország leg­fontosabb hatalmi köreibe”. A szerző szerint „az iparban 25 vállalat áll héber irányítás alatt” és az ország bankjai közül négy is zsidó kezekben van. A kor­mány – egy szabad sajtóval bíró országban szokatlan módon – elítélte az újságcikket, mint amely „nem ismeri a történelmet és megfeledkezik az emberi történelem ama tragikus mozzanatairól, amelyeket az antiszemita érzések ki­alakulása és térnyerése előzött meg”. Az újság kiadója válaszában kijelentet­te, hogy a cikk közlésével semmi rossz szándékuk nem volt, „hiszen a zsidók befolyása olyan tény, amit nem lehet tagadni”.

A fenti forgatókönyv mintaszerűnek lenne mondható egy közép-európai ol­vasó számára, de Közép-Amerikában ennek nincsenek hagyományai. Costa Ri­cában összesen 2500 zsidó él, döntő többségük a II. világháború előtt Lengyel- országból érkezett. Rebecca Grynspan, az ország alelnöke és a zsidó közösség egyik prominens tagja előítéletesnek és veszedelmesnek minősítette a Rumbo magazin cikkét, férje, Saul Weisleder, a kormányzópárt befolyásos tagja és a zsidó közösség szóvivője viszont a cikkben leírtakat objektívnek nevezte, csu­pán a bemutatás móriját tartotta tendenciózusnak.

ALEXANDER BIELSKI HALÁLA A címben említett férfi, akivel 83 éves korában szívroham végzett New Yorkban, a II. világháború egyik híres zsidó partizánparancsnoka volt. Lengyelországi szülőfaluját 1939-ben a Szov­jetunióhoz csatoltak, majd 1941-ben az előretörő németek foglaltak el. Mikor Alexander – több rokona halálából – hírét vette, hogy a nácik milyen sorsot szánnak a zsidóknak, az erdőbe vonult két fivérével és ott partizáncsoportot alakított, amely idővel 300 fősre nőtt. A csoport elsősorban zsidó nőket és gye­reket mentett, a környező falvakban rejtve el őket. A helyi lakosokat megfenye­gették, hogy ha egyetlen zsidót is föladnak a németeknek, felgyújtják az egész falut. A Bielski-brigádnak több ezer ember köszönhette az életét

AZ ELSŐ NŐI RABBI NÉMETORSZÁGBAN A konzervatív zsidóság mozgalmához tartozó 44 éves Bea Wyler ez év augusztusában foglalta el hivatalát két alsó-szászországi gyülekezetben. Az esemény éles vitát váltott ki a többségében ortodox irányzathoz tartozó német zsidóság körében: számosán üdvözölték az első női rabbit, Ignaz Bubis, a németországi zsidók laikus vezetője viszont kijelentette, hogy nem fog részt venni Bea Wyler istentiszteletein.

Címkék:1995-10

[popup][/popup]