Hírvilág

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírvilág

EXODUS HÁROM ORSZÁGBÓL

Az utóbbi hónapokban hetven zsidó vándorolt ki Irakból, s telepedtek le Angliában és Hollandiában – adta hí­rül az Izrael Televízió. Ugyancsak in­nen tudhatták meg a nézők, hogy az Öböl-háború után nyolcvan zsidónak – akik katonatiszteket, határőröket és vámosokat fizettek le – sikerült az ország illegális elhagyása. Ma még 57 zsidó él Irakban. A zürichi Israelitisches Wochenblatt arról ír, hogy Asszad szíriai elnök 1992-es wa­shingtoni látogatása óta diszkréten folyik a kivándorlás, az elmúlt évek­ben több ezer zsidó hagyta el Szíriát. Többségük az USA-ban települt le. Ugyancsak a svájci zsidó lap közli, hogy a kivándorlási tilalom enyhülé­sének hatására évtizedek után ismét érkeztek alijázók Kubából.

BERN: ZSIDÓ ÁLLAMFŐHE­LYETTES A svájci parlament az addigi külügyminisztert, Flavio Cottit választotta meg 1998-ra az or­szág legmagasabb közjogi méltósá­gára, míg helyettese – belügyminisz­teri rangját is megtartva – Ruth DreifUss lett. A svájci alkotmány szerint az alelnök lép az addigi elnök helyé­be, ha annak hivatali ideje lejár. 1999-ben Dreifuss asszony lesz Svájc államfője. Elnöki tisztséget galutban még nem töltött be zsidó.

PRÁGA: A LEGRÉGEBBI SÍR­KŐ Prágában már a X. századtól kezdve éltek zsidók, de ennek tárgyi bizonyítékát nem találták az elmúlt hetekig, míg egy régi ház lebontásakor héber betűs sírkőtöredékeket találtak a pince falába épülve. Régészek meg­állapítása szerint a kövek hétszáz éve­sek. A helyi zsidó múzeumban helyez­ték el a megmaradt darabokat.

SZENTPETERVAR: LÉGI JÁ­RAT IZRAELBE A második leg­nagyobb orosz város és Eilat között közvetlen repülőjárat indult. A gé­pek, míg el nem készül az eilati re­pülőtér kifutópályája, a szomszédos jordán Akkabában szállnak le és fel.

Címkék:1998-04

[popup][/popup]